Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 129 Bydgoszcz, 17 grudzień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2419 nr XIII/81/04 Rady Gminy Topólka z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, dla celów podatku rolnego na 2005 r 5922
2420 nr XIII/82/04 Rady Gminy Topólka z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji podatkowej wraz z załącznikami do wymiaru i poboru podatku rolnego 5922
2421 nr XIII/83/04 Rady Gminy Topólka z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie podatku leśnego na 2005 r 5922
2422 nr XIII/84/04 Rady Gminy Topólka z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji wraz z załącznikami do wymiaru i poboru podatku leśnego 5923
2423 nr XIII/85/04 Rady Gminy Topólka z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 5923
2424 nr XIII/86/04 Rady Gminy Topólka z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji i informacji podatkowej wraz z załącznikami do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 5924
2425 nr XIII/87/04 Rady Gminy Topólka z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 5924
2426 nr XIII/88/04 Rady Gminy Topólka z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005 5925
2427 nr XIII/89/05 Rady Gminy Topólka z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej na rok 2005 5926
2428 nr XXIII/105/04 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r 5926
2429 nr XXIII/106/04 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów w 2005 r 5927
2430 nr XXIII/107/04 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w roku 2005 5928
2431 nr XXIII/108/04 Rady Gminy Dobre z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za 1q przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Dobre na rok podatkowy 2005 5930
2432 nr 111/XXVII/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy „informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” oraz „deklaracja na podatek od nieruchomości” 5930
2433 nr 112/XXVII/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5931
2434 nr XV/105/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2005 5933
2435 nr XV/106/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta z 1q przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego, określenia warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2005 5933
2436 nr XV/107/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2005 5934
2437 nr XV/108/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r. przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2005 5935
2438 nr XV/109/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2005 5936
2439 nr XV/110/2004 Rady Miasta Radziejów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej i opłaty administracyjnej oraz zasad ich poboru na terenie Gminy Miasta Radziejów na rok podatkowy 2005 5936
2440 nr XVII/92/2004 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta z 1 ha przeliczeniowego przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Radziejów oraz ustalenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 5937
2441 nr XVII/93/2004 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radziejów na 2005 r 5937
2442 nr XVII/94/2004 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2005 5938
2443 nr XVII/95/2004 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2005 r 5940
2444 nr XVII/96/2004 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej 5940
2445 nr XVII/97/2004 Rady Gminy Radziejów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości opłaty administracyjnej na 2005 r 5941
2446 nr XVIII/86/2004 Rady Gminy Kowal z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego na 2005 r 5942
2447 nr XVIII/87/2004 Rady Gminy Kowal z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r 5942
2448 nr XVIII/88/2004 Rady Gminy Kowal z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2005 r 5943
2449 nr XVIII/89/2004 Rady Gminy Kowal z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru na 2005 r 5943
2450 nr XVIII/90/2004 Rady Gminy Kowal z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatków od środków transportowych na 2005 r 5944
2451 nr XVII/89/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenie opłaty administracyjnej na rok 2005 5946
2452 nr XVII/90/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na rok 2005 5947
2453 nr XVII/91/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r 5947
2454 nr XVII/92/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5948
2455 nr XXI/101/04 Rady Gminy Rypin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 5949
2456 nr XXI/102/04 Rady Gminy Rypin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 5950
2457 nr XXI/103/04 Rady Gminy Rypin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie podatku rolnego na 2005 r 5951
2458 nr XXI/104/04 Rady Gminy Rypin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie podatku leśnego na 2005 r 5951
2459 nr XXI/105/04 Rady Gminy Rypin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie stawki podatku od posiadania psów 5952
2460 nr XXI/106/04 Rady Gminy Rypin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej 5952
2461 nr XXI/107/04 Rady Gminy Rypin z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2005 r 5953
2462 nr XV-72/2004 Rady Gminy Bądkowo z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 5953
2463 nr XV-73/2004 Rady Gminy Bądkowo z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i usług na terenie Gminy Bądkowo 5954
2464 nr XV-74/2004 Rady Gminy Bądkowo z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Bądkowo na 2005 r 5955
2465 nr XV-75/2004 Rady Gminy Bądkowo z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 5956
2466 nr XVIII/117/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty 5956
2467 nr XVIII/118/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2005 r 5957
2468 nr XVIII/119/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2005 r 5958
2469 nr XVIII/120/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2005 r 5958
2470 nr XVIII/121/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r 5959
2471 nr XVIII/122/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r 5960
2472 nr XVIII/123/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2005 r 5962
2473 nr XVIII/124/2004 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym 5962
2474 nr XVI/106/2004 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia podstawy obliczenia podatku rolnego na 2005 r 5963
2475 nr XVI/107/2004 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadanych psów 5964
2476 nr XVI/108/2004 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 r 5964
2477 nr XVI/10902004 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej na 2005 r 5965
2478 nr XVI/111/2004 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5965
2479 nr XVI/114/2004 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanych przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne. Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 5967
2480 nr XVI/115/2004 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru podatku rolnego 5968
2481 nr XVI/116/2004 Rady Gminy Osięciny z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego 5968
2482 nr XX/104/2004 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego w 2005 r. na terenie Gminy Fabianki 5968
2483 nr XX/105/2004 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2005 r. na terenie Gminy Fabianki 5969
2484 nr XX/106/2004 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów i opłaty targowej na 2005 r. na terenie Gminy Fabianki oraz określenia zasad ich ustalania, poboru i terminów płatności 5969
2485 nr XX/107/2004 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych”, „Deklaracja na podatek od nieruchomości”, „Informacja w sprawie podatku rolnego”, „Deklaracja na podatek rolny”, „Informacja w sprawie podatku leśnego”, „Deklaracja na podatek leśny” 5970
2486 nr XX/108/2004 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2005 r. na terenie Gminy Fabianki 5971
2487 nr XX/116/2004 Rady Gminy Fabianki z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 5973
2488 nr XVII/86/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do wymiaru podatku rolnego i określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego 5973
2489 nr XVII/87/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego 5974
2490 nr XVII/88/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości 5974
2491 nr XVII/89/04 Rady Gminy Skrwilno z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5975
2492 nr XXII/164/04 Rady Miasta Rypina z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2005 r 5978
2493 nr XXII/165/04 Rady Miasta Rypina z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r 5979
2494 nr XXII/166/04 Rady Miasta Rypina z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie podatku leśnego na 2005 r 5980
2495 nr XXII/167/04 Rady Miasta Rypina z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie podatku rolnego na 2005 r 5980
2496 nr XXII/169/04 Rady Miasta Rypina z dnia 9 grudnia 2004 r w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych 5981
2497 nr XVI/136/2004 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r 5981
2498 nr XVI/137/2004 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym 5982
2499 nr XVI/138/2004 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 5983
2500 nr XVI/139/2004 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2005 r 5985
2501 nr XVI/140/2004 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów na 2005 r 5985
2502 nr XVI/141/2004 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej na 2005 r 5986
2503 nr XVI/142/2004 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2005 r 5987
2504 nr XVI/143/2004 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania wymiaru podatku leśnego na 2005 r 5987
POBIERZ

Opublikowane: 2005-01-14
Ostatnia modyfikacja: 2005-01-14
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]