Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 128 Bydgoszcz, 17 grudzień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2342 nr XVII/154/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2005 roku na terenie Gminy Bukowiec 5850
2343 nr XVII/155/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku rolnego 5850
2344 nr XVII/156/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia ceny 1m3 drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego w 2005 r. na terenie Gminy Bukowiec oraz zwolnień w podatku leśnym 5850
2345 nr XVII/157/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku leśnego 5851
2346 nr XVII/158/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 5851
2347 nr XVII/159/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 5852
2348 nr XVII/160/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek, określenia terminów płatności, zwolnień i sposobu poboru podatku od posiadania psów w roku 2005 5853
2349 nr XVII/161/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005 5853
2350 nr XVII/162/2004 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 5855
2351 nr XXII/151/2004 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2004 r., przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2005 rok 5856
2352 nr XXII/152/2004 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 5856
2353 nr XXII/153/2004 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych 5857
2354 nr XXII/154/2004 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5858
2355 nr XXII/155/2004 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 5860
2356 nr XXII/156/2004 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej 5860
2357 nr XXII/157/2004 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 5861
2358 nr XXII/158/ 2004 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej 5862
2359 nr XXX/262/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2005 rok na obszarze Gminy Chełmża 5862
2360 nr XXX/263/04 Rada Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5863
2361 nr XXX/264/04 Rada Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 5863
2362 nr XXX/265/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów i wprowadzenia innych zwolnień przedmiotowych 5864
2363 nr XXX/266/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych 5864
2364 nr XXX/267/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych 5866
2365 nr XXX/268/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej w Gminie Chełmża 5866
2366 nr XVIII/140/2004 Rady Gminy Lniano z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5867
2367 nr XVIII/141/04 Rady Gminy Lniano z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru 5868
2368 nr XVIII/142/2004 Rady Gminy Lniano z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5868
2369 nr XVIII/144/2004 Rady Gminy Lniano z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Lniano w 2005 r 5870
2370 nr XXIII/233/2004 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2005 roku 5871
2371 nr XXIII/234/2004 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2005 r 5871
2372 nr XXIII/235/2004 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej obowiązującej w 2005 r 5873
2373 nr XXIII/236/2004 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2005 5873
2374 nr XX/115/2004 Rady Gminy w Obrowie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie stawek opłaty targowej 5874
2375 nr XX/116/2004 Rady Gminy w Obrowie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie stawek opłaty administracyjnej 5874
2376 nr XX/117/2004 Rady Gminy w Obrowie z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie stawek podatku od posiadania psów 5875
2377 nr XX/118/2004 Rady Gminy w Obrowie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości 5875
2378 nr XX/119/2004 Rady Gminy w Obrowie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia obowiązujących na terenie Gminy Obrowo wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości jak również wzorów formularzy informacji na podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości 5876
2379 nr XX/120/2004 Rady Gminy w Obrowie z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5877
2380 nr XXI/106/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Wielka Nieszawka 5879
2381 nr XXI/107/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5879
2382 nr XXI/108/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych 5880
2383 nr 132/XVI/04 Rady Gminy Dragacz z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 5881
2384 nr 133/XVI/04 Rady Gminy Dragacz z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5882
2385 nr 134/XVI/04 Rady Gminy Dragacz z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej 5882
2386 nr 135/XVI/04 Rady Gminy Dragacz z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 5883
2387 nr 136/XVI/04 Rady Gminy Dragacz z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5883
2388 nr 138/XVI/04 Rady Gminy Dragacz z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych 5885
2389 nr XXV/145/2004 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 5885
2390 nr XXV/146/2004 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego 5886
2391 nr XXV/147/2004 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych 5887
2392 nr XXV/148/2004 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty miejscowej 5889
2393 nr XXV/149/2004 Rady Gminy Zbiczno z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku 5890
2394 nr XXVII/151/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości 5890
2395 nr XXVII/152/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych 5891
2396 nr XXVII/153/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień w tym podatku, terminów płatności i sposobu poboru 5893
2397 nr XXVII/154/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta niezbędnej do naliczenia podatku rolnego 5894
2398 nr XXVII/155/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 5895
2399 nr XXVII/156/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku rolnego 5895
2400 nr XXVII/157/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego 5896
2401 nr 88/XXII/04 Rady Gminy w Radominie z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 5896
2402 nr 89/XXII/04 Rady Gminy w Radominie z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb określenia podatku rolnego i w sprawie określenia formularza wzoru do wymiaru i poboru podatku leśnego 5897
2403 nr 90/XXII/04 Rady Gminy w Radominie z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej 5897
2404 nr 91/XXII/04 Rady Gminy w Radominie z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5898
2405 nr 92/XXII/04 Rady Gminy w Radominie z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej 5899
2406 nr 93/XXII/04 Rady Gminy w Radominie z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 5900
2407 nr XVI/77/04 Rady Gminy w Grążawach z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu zboża jako podstawy obliczenia podatku rolnego w 2005 roku 5900
2408 nr XVI/78/04 Rady Gminy w Grążawach z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości w 2005 roku 5901
2409 nr XVI/79/04 Rady Gminy w Grążawach z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2005 5901
2410 nr XVI/80/04 Rady Gminy w Grążawach z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5902
2411 nr XX/129/2004 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2005 r 5904
2412 nr XX/130/2004 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 oraz zwolnień od podatku 5905
2413 nr XX/131/04 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 r oraz zwolnień w podatku od środków transportowych 5905
2414 nr XX/132/2004 Rady Gminy Świecie nad Osą z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005 5907
2415 nr XX/115/04 Rady Gminy Raciążek z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 5907
2416 nr XX/116/04 Rady Gminy Raciążek z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określania podstawy obliczenie podatku rolnego na 2005 r 5908
2417 nr XX/117/04 Rady Gminy Raciążek z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2005 rok 5909
INFORMACJA
2418 z dnia 15 grudnia 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWA-4210-88(20)/2004/6/IV/BH zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Dalkię Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadzącą działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło odbiorców z położonego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Ciechocinka i Wąbrzeźna 5909
POBIERZ

Opublikowane: 2005-01-14
Ostatnia modyfikacja: 2005-01-14
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]