Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 127 Bydgoszcz, 17 grudzień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2245 nr XVII/85/2004 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego 5771
2246 nr XVII/86/2004 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r 5771
2247 nr XVII/87/2004 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku leśnym w 2005 r 5772
2248 nr XVII/88/2004 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 r 5772
2249 nr XVI/89/2004 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych 5772
2250 nr XVII/90/2004 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2005 r 5773
2251 nr XXIV/177/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia dziennej opłaty targowej 5775
2252 nr XXIV179/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji oraz załączników na podatki od nieruchomości, rolny i leśny 5776
2253 nr XXIV/180/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2005 r 5777
2254 nr XXIV/181/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5777
2255 nr XXIV/182/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5778
2256 nr XXIV/183/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 5780
2257 nr XXIV/184/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy i Miasta Lubraniec 5780
2258 nr XXIV/185/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 5781
2259 nr XXII/114/2004 Rady Gminy w Wielgiem z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 5781
2260 nr XXII/115/2004 Rady Gminy w Wielgiem z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Wielgie na 2005 r. oraz ustalenia wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości 5782
2261 nr XXII/116/2004 Rady Gminy w Wielgiem z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2005 r 5783
2262 nr XXII/117/2004 Rady Gminy w Wielgiem z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005 r oraz zwolnienia mieszkańców gminy z podatku od posiadania psów w 2005 r 5783
2263 nr XXII/118/2004 Rady Gminy w Wielgiem z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 5783
2264 nr XVI/73/04 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta oraz poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa 5785
2265 nr XVI/74/2004 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych gospodarstwa rolnego 5785
2266 nr XVI/75/04 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. oraz poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa 5786
2267 nr XVI/76/04 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5787
2268 nr XVI/77/04 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny 5788
2269 nr XIV/75/04 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2005 5789
2270 nr XIV/76/04 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2005 5789
2271 nr XIV/77/04 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna jako podstawy do naliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2005 5790
2272 nr XIV/78/04 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na rok podatkowy 2005 5790
2273 nr XIV/79/04 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2005 r. na terenie Gminy Bobrowniki 5791
2274 nr XIV/80/04 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 5792
2275 nr XXII/132/04 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2005 r 5793
2276 nr XXII/133/04 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r 5793
2277 nr XXII/134/04 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty miejscowej na 2005 r 5794
2278 nr XXII/135/04 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru, terminów płatności oraz wysokości stawek opłaty targowej na 2005 r 5794
2279 nr XXII/136/04 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2005 r 5795
2280 nr XXII/137/04 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2005 r 5795
2281 nr XXII/138/04 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2005 na terenie Gminy Baruchowo 5796
2282 nr XXII/139/04 Rady Gminy Baruchowo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych, dane o nieruchomościach, dane o nieruchomościach rolnych, dane o nieruchomościach leśnych, dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości, dane o zwolnieniach ulgach podatkowych w podatku rolnym, dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym 5798
2283 nr XVII/26/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Rypiński z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r 5799
2284 nr XVII/27/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Rypiński z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2005 r 5800
2285 nr XVII/28/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Rypiński z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 r 5800
2286 nr XVII/29/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Rypiński z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych i informacji podatkowych 5801
2287 nr XVII/30/04 Rady Gminy w Rogowie Powiat Rypiński z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2005 r 5802
2288 nr XX/79/04 Rady Gminy Choceń z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu ceny żyta dla celów podatku rolnego oraz wzorów formularzy 5802
2289 nr XX/80/04 Rady Gminy Choceń z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały o obniżeniu ceny sprzedaży drewna dla celów podatku leśnego oraz wzorów formularzy 5802
2290 nr XX/81/04 Rady Gminy Choceń z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości 5803
2291 nr XXIII/98/04 Rady Miejskiej Kowala z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości na rok 2005 5804
2292 nr XXIII/99/04 Rady Miejskiej Kowala z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów 5804
2293 nr XXIII/100/04 Rady Miejskiej Kowala z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta 5805
2294 nr XV/59/04 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2005 5805
2295 nr XV/60/04 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 5805
2296 nr XV/61/04 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r. i zwolnień w tym podatku 5806
2297 nr XV/62/04 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku 5808
2298 nr XV/64/04 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 5809
2299 nr XIV/76/2004 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat administracyjnych od czynności urzędowych nie objętych opłatą skarbową 5809
2300 nr XIV/77/2004 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy 5810
2301 nr XIV/78/2004 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5810
2302 nr XIV/79/2004 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru 5811
2303 nr XIV/80/2004 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego 5812
2304 nr XIX/104/04 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1q przyjętego jako podstawę obliczenia podatku rolnego oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń w 2005 r 5812
2305 nr XIX/105/04 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wzorów formularzy podatkowych na obszarze Gminy Bytoń na 2005 r 5813
2306 nr XIX/106/04 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Bytoń na 2005 r 5814
2307 nr XIX/107/04 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej 5814
2308 nr XIX/108/04 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów na obszarze Gminy Bytoń na 2005 r 5815
2309 nr XIX/109/2005 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Bytoń na 2005 r 5816
2310 nr XIX/110/04 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004 r. przyjmowane jako podstawa obliczenia podatku leśnego oraz określenia wzoru formularzy podatkowych na terenie Gminy Bytoń na rok podatkowy 2005 5817
2311 nr XXI/180/04 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. i zwolnień od tego podatku 5818
2312 nr XXI/181/04 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie podatku rolnego na 2005 r 5818
2313 nr XXI/182/04 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie podatku leśnego na 2005 r 5819
2314 nr XXI/183/04 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 5819
2315 nr XXI/184/04 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2005 r 5820
2316 nr XXI/185/04 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji oraz załączników do tych deklaracji i informacji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 5821
2317 nr XXXII/249/04 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2005 r 5821
2318 nr XXXII/250/04 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej na 2005 r 5823
2319 nr XXXII/251/04 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5824
2320 nr XXXII/252/04 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 grudnia 2004 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2004 r., przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2005 r 5824
2321 nr XXXII/253/04 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005 r 5825
2322 nr XXXII/254/04 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy-deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących na terenie Miasta Aleksandrowa Kujawskiego 5825
2323 nr XX/109/04 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2005 r 5826
2324 nr XX/110/04 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r 5826
2325 nr XX/111/04 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2005 r 5827
2326 nr XX/112/04 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r 5828
2327 nr XX/113/04 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych, dane o nieruchomości, dane o nieruchomościach rolnych, dane o nieruchomościach leśnych, dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości dane o zwolnieniach ulgach podatkowych w podatku rolnym, dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym 5830
2328 nr XX/119/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ceny żyta jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2005 r 5830
2329 nr XX/120/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ceny drewna jako podstawy obliczenia podatku leśnego na 2005 r 5831
2330 nr XX/121/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2005 r 5831
2331 nr XX/122/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2005 r 5832
2332 nr XX/123/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2005 r 5832
2333 nr XX/124/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty targowej na 2005 r 5834
2334 nr XX/125/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości dziennej stawki opłaty miejscowej na terenie Miasta Chodecz na 2005 r 5835
2335 nr XX/128/04 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, na podatek leśny od osób prawnych oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych 5835
2336 nr XIX/108/04 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie cen skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego oraz poboru tego podatku w roku podatkowym 2005, trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych w przypadku zaprzestania produkcji rolnej, a także określenia wzorów formularzy „informacja w sprawie podatku rolnego” i „deklaracja na podatek rolny” 5836
2337 nr XIX/109/04 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku leśnego na 2005 r. oraz określenia wzorów formularzy „informacja w sprawie podatku leśnego” i „deklaracja na podatek leśny” 5837
2338 nr XIX/110/04 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 oraz określenia wzorów formularzy „informacja w sprawie podatku od nieruchomości” i „deklaracja na podatek od nieruchomości” 5837
2339 nr XIX/111/04 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 5838
2340 nr XIX/112/04 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na rok 2005 5840
2341 nr XIX/113/2004 Rady Gminy Waganiec z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2005 5841
POBIERZ

Opublikowane: 2005-01-11
Ostatnia modyfikacja: 2005-01-11
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]