Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 126 Bydgoszcz, 17 grudzień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2186 nr XVI/138/04 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości 5713
2187 Nr XVI/116/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 listopada 2004 r w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru 5713
2188 nr XVI/117/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku 5713
2189 nr XVI/118/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 5714
2190 nr XXI/86/2004 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego 5715
2191 nr XXI/87/2004 Rady Gminy W Kęsowie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od nieruchomości 5715
2192 nr XXI/88/2004 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia stawek i ustalenia zwolnień w podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru oraz określenia inkasentów 5716
2193 nr XXI/89/2004 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia stawek oraz ustalenia zwolnień w podatku od środków transportowych 5717
2194 nr XXI/90/2004 Rady Gminy w Kęsowie z dnia18 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 5719
2195 nr XIX/112/2004 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5719
2196 nr XIX/113/2004 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2005 rok 5720
2197 nr XIX/114/2004 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5720
2198 nr XV/67/04 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2005 roku 5721
2199 nr XV/68/04 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 5722
2200 nr XV/69/04 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5723
2201 nr XV/70/04 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 5724
2202 nr XV/71/04 Rady Gminy w Książkach z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej 5725
2203 nr XXXVII/815/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Bydgoszczy 5725
2204 nr XXXVII/821/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 5726
2205 nr XXXVII/822/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 5727
2206 nr XVII/125/04 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku 5727
2207 nr XVII/126/04 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jeżewo 5728
2208 nr XVII/128/04 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia obowiązujących na terenie Gminy Jeżewo wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego składanych przez osoby fizyczne podlegające obowiązkowi podatku od nieruchomości, podatku rolnemu i leśnemu oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny składanych przez podatników tych podatków będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, jednostki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych 5729
2209 nr XVIII–140/2004 Rady Gminy Jeżewo z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej z tytułu wydania wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 5729
2210 nr XXV/121/04 Rady Gminy w Gostycynie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz poboru podatku w drodze inkasa 5730
2211 nr XXV/123/04 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Gostycyn, terminu płatności oraz sposobu jego poboru 5731
2212 nr XXV/124/04 Rady Gminy Gostycyn z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 5732
2213 nr XVIII/133/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5734
2214 nr XVIII/134/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 5734
2215 nr XVIII/135/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej w Gminie Płużnica 5735
2216 nr XVIII/136/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5735
2217 nr XVIII/137/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Płużnica 5736
2218 nr XVIII/138/04 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego, od którego zależy wysokość dodatku mieszkaniowego 5737
2219 nr XXI/129/2004 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2005 r 5737
2220 nr XXI/130/2004 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wysokości podatku od nieruchomości 5738
2221 nr XXI/131/2004 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 5739
2222 nr XXI/132/2004 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 5739
2223 nr XXIII/167/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5741
2224 nr XXIII/168/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 5742
2225 nr XXIII/169/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 5743
2226 nr XXIII/170/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej 5743
2227 nr XXIII/171/2004 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso 5744
2228 nr XXVII/340/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na rok 2005 5745
2229 Nr XXVII/341/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2005 5745
2230 nr XXVII/342/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, wykonywane przez wójta, a nie objęte przepisami o opłacie skarbowej na 2005 rok 5746
2231 nr XXVII/344/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na rok 2005 5746
2232 nr XXVII/345/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów - na rok 2005 5747
2233 nr XXVII/346/04 Rady Gminy Lubicz z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych 5748
2234 nr XV/126/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia ceny 1 q żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2005 r 5749
2235 nr XV/127/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 5749
2236 nr XV/128/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 5750
2237 nr XV/129/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych 5752
2238 nr XV/130/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie opłaty targowej 5752
2239 nr XV/132/04 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2005 r 5753
POROZUMIENIE
2240 zawarte w dniu 29 października 2004 r. pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, a Miastem Toruń z siedzibą w Toruniu ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez prezydenta miasta 5753
INFORMACJE:
2241 rozporządzenie nr 13/2004 z dnia 26 listopada 2004 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zmieniające rozporządzenie ustanawiające obwody rybackie na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących 5755
2242 rozporządzenie nr 14/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody podziemnej 5756
2243 rozporządzenie nr 15/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla ujęcia wody podziemnej 5757
2244 z dnia 13 grudnia 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-66(11)/2004/256/V/MJ zatwierdzającej taryfę Przedsiębiorstwa Komunalnego w Tucholi sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi na wytwarzanie, przesyłania i dystrybucję ciepła 5759
POBIERZ

Opublikowane: 2005-01-05
Ostatnia modyfikacja: 2005-01-05
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]