Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 125 Bydgoszcz, 15 grudzień 2004
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
2145 nr 213/2004 z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Wąbrzeźna 5672
UCHWAŁY:
2146 nr XVI/86/04 Rady Gminy Lipno z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na rok 2005 5673
2147 nr XXI/183/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2005 r. oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od podatku rolnego 5673
2148 nr XXI/185/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2005 r. oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku 5673
2149 nr XXI/186/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2005 r. oraz wprowadzenia niektórych zwolnień od tego podatku 5674
2150 nr XXI/187/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od posiadania psów na 2005 r. oraz określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminu płatności tego podatku 5676
2151 nr XXI/194/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie uchwały nr II/21/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokość dziennych stawek opłaty targowej, a także zarządzania poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 5677
2152 nr XV-82/04 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 5678
2153 nr XV-83/04 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta Nieszawa stawek opłaty targowej 5678
2154 nr XV-85/04 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2005 5679
2155 nr XV-86/04 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów 5680
2156 nr XV-87/04 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia ceny żyta jako podstawy do obliczenia podatku rolnego 5680
2157 nr XVII/119/04 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r 5680
2158 nr XVII/120/04 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty administracyjnej na 2005 r 5681
2159 nr XVII/121/04 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r 5682
2160 nr XVII/122/04 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia na rok 2005 wysokości i zasad poboru opłaty targowej 5684
2161 nr XVII/123/04 Rady Gminy Lubanie z 30 dnia listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru w 2005 r 5684
2162 nr XVII/124/04 Rady Gminy Lubanie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego na 2005 r 5685
2163 nr XVII/93/04 Rady Gminy Lipno z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2005 5685
2164 nr XVII/94/04 Rady Gminy Lipno z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r. i zwolnień w tym podatku 5686
2165 nr XVII/95/04 Rady Gminy Lipno z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów i zwolnień w tym podatku 5690
2166 nr XX/171/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r. i zwolnień w tym podatku 5690
2167 nr XX/172/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r 5693
2168 nr XX/173/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na rok 2005 5694
2169 nr XX/174/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej na 2005 r 5694
2170 nr XX/175/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Włocławek na 2005 r 5695
2171 nr XX/176/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Włocławek 5695
2172 nr XX/177/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen sprzedaży drewna jako podstawy do naliczania podatku leśnego na rok 2005 5696
2173 nr XX/178/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie inkasa i inkasentów 5697
2174 nr XX/179/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej 5697
2175 nr XX/180/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji w sprawie podatku od nieruchomości , deklaracji na podatek rolny i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek leśny od osób prawnych oraz informacji w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych 5698
2176 nr XVIII/102/2004 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Tłuchowo 5698
2177 nr XVIII/103/2004 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 5698
2178 nr XVIII/104/2004 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5699
2179 nr XVIII/105/2004 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów, jego poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania 5700
2180 nr XVIII/106/2004 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 5701
2181 nr XV/111/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2005 r 5702
2182 nr XV/112/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2005 r., określenia wzorów dokumentów podatkowych 5703
2183 nr XV/113/2005 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2005 r 5704
2184 nr XV/114/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawki podatku od posiadanych psów na 2005 r 5706
2185 nr XV/116/2004 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej 5707
POBIERZ

Opublikowane: 2004-12-27
Ostatnia modyfikacja: 2004-12-27
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]