Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 124 Bydgoszcz, 14 grudzień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2084 nr XXIV/216/04 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej 5621
2085 nr XXIV/217/04 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie podatku rolnego na 2005 r. oraz poboru tego podatku w drodze inkasa 5621
2086 nr XXIV/218/04 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów i poboru tego podatku 5622
2087 nr XXIV/219/04 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatku w drodze inkasa w 2005 r 5622
2088 nr XXIV/220/04 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych w 2005 r 5623
2089 nr XXIV/221/04 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia obowiązującego na terenie Gminy Więcbork wzoru formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacji o gruntach i informacji o lasach, składanego przez osoby fizyczne podlegające podatkowi od nieruchomości, rolnemu i leśnemu oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny składanych przez podatników tych podatków będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nie mającymi osobowość prawnej, jednostkami organizacyjnymi Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 5623
2090 nr XX/111/2004 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2005 r 5624
2091 nr XX/112/2004 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2005 r 5625
2092 nr XX/113/2004 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 listopad 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r. i zwolnień podatkowych 5625
2093 nr XX/114/2004 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie opłaty targowej na 2005 r 5628
2094 nr XX/115/2004 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów w roku podatkowym 2005 5628
2095 nr XXIV/192/2004 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2004, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2005 r 5629
2096 nr XXIV/193/04 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 5629
2097 nr XXIV/194/04 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 5630
2098 nr XXIV/195/2004 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 5630
2099 nr XXIV/196/2004 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 5633
2100 nr XXVI/330/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 5633
2101 nr XXVI/331/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2005 r., określenia trybu i warunków zwolnienia od podatku użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz ustalenia wzorów deklaracji i informacji 5634
2102 nr XXVI/332/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek i zasad poboru podatku od posiadania psów 5634
2103 nr XXVI/333/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej 5635
2104 nr XXVI/334/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej na terenie Inowrocławia 5636
2105 nr XX/133/2004 Rady Gminy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 5636
2106 nr XX/134/2004 Rady Gminy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie podatku od nieruchomości 5637
2107 nr XX/135/2004 Rady Gminy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 5637
2108 nr XX/136/2004 Rady Gminy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5638
2109 nr XX/137/2004 Rady Gminy w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny, deklaracji na podatek leśny, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, informacji w sprawie podatku leśnego wraz z załącznikami 5639
2110 nr XXIV/156/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2005 5640
2111 nr XXIV/157/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2005 5640
2112 nr XXIV/158/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2005 r 5641
2113 nr XXIV/161/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 26 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 5642
2114 nr XVII/95/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy 5643
2115 nr XVII/96/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5643
2116 nr XVII/97/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 5644
2117 nr XVII/98/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 listopada 2004 r. w sprawie podatku od posiadania psów 5646
2118 nr XVII/99/04 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 27 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 5646
2119 nr XIX/141/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2005 r. na obszarze gminy 5647
2120 nr XIX/142/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 r 5647
2121 nr XIX/143/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na 2005 r 5648
2122 nr XIX/144/2004 Rady Gminy Rojewo z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5648
2123 nr XX/127/2004 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości 5650
2124 nr XX/128/2004 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego 5651
2125 nr XX/129/2004 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej i targowej na terenie Gminy Lubiewo 5651
2126 nr XX/130/2004 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 5652
2127 nr XX/131/2004 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych 5652
2128 nr XX/132/2004 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 5654
2129 nr XX/167/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 5655
2130 nr XX/168/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 5655
2131 nr XX/169/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tego podatku 5656
2132 nr XX/170/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tej opłaty 5656
2133 nr XX/171/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, stosowania ulg w tej opłacie oraz terminów płatności i sposobu jej poboru 5657
2134 nr XX/172/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zwolnień i ulg od podatku od nieruchomości 5657
2135 nr XX/173/04 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Kamień Krajeński 5658
2136 nr XXX/142/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 5658
2137 uchwała nr XXX/143/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej 5661
2138 uchwała nr XXX/144/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 5662
2139 uchwała nr XXX/145/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 5663
2140 uchwała nr XXX/146/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 5664
2141 nr XX/44/2004 Rady Gminy Sadki z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 5665
2142 nr XX/45/2004 Rady Gminy Sadki z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów 5665
2143 nr XX/46/2004 Rady Gminy Sadki z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 5666
2144 nr XX/47/2004 Rady Gminy Sadki z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej 5667
POBIERZ

Opublikowane: 2004-12-22
Ostatnia modyfikacja: 2004-12-22
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]