Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 123 Bydgoszcz, 13 grudzień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
2066 nr XVI/85/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 7 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą 5583
2067 nr XXIII/96/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzuze 5585
2068 nr XXIII/97/04 Rady Gminy Brzuze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzuze 5588
2069 nr XVII/99/2004 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację innych zadań publicznych, niż określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 5589
2070 nr XVII/100/2004 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 października 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z częściami gruntu, położonych na nieruchomości komunalnej w Julkowie 5590
2071 nr XXXVI/802/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży byłych mieszkań zakładowych na rzecz ich aktualnych najemców oraz ustalenia bonifikaty 5591
2072 nr XXII/130/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla oczyszczalni ścieków w Bysławiu Gmina Lubiewo 5591
POROZUMIENIA:
2073 z dnia 12 lipca 2004 r. pomiędzy Gminą-Miastem Grudziądz a Gminą Dragacz w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli 5593
2074 z dnia 12 sierpnia 2004 r. pomiędzy Gminą-Miastem Grudziądz a Gminą Grudziądz w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli 5596
2075 z dnia 23 sierpnia 2004 r. pomiędzy Gminą-Miastem Grudziądz a Gminą Rogóźno w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli 5598
2076 z dnia 23 sierpnia 2004 r. pomiędzy Gminą-Miastem Grudziądz a Gminą Łasin w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli 5600
2077 z dnia 30 sierpnia 2004 r. pomiędzy Gminą-Miastem Grudziądz a Gminą-Miastem Radzyń Chełmiński w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli 5603
2078 z dnia 1 września 2004 r. pomiędzy Gminą-Miastem Grudziądz a Powiatem Grudziądzkim w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli 5606
2079 z dnia 28 września 2004 r. pomiędzy Gminą-Miastem Grudziądz a Gminą Gruta w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli 5607
2080 z dnia 7 października 2004 r. pomiędzy Gminą-Miastem Grudziądz a Gminą Lisewo w sprawie objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli 5610
INFORMACJE:
2081 o przedsiębiorcy „KAROR-BIS” sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło 5611
2082 z dnia 1 grudnia 2004 r. o przedsiębiorcy Zakład Usług Taborowych REMTRAK sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło 5611
2083 z dnia 7 grudnia 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-71(4)/2004/738/VI/ED zatwierdzającej taryfę Zakładów Azotowych Anwil Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 5612
POBIERZ

Opublikowane: 2004-12-16
Ostatnia modyfikacja: 2004-12-16
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]