Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 116 Bydgoszcz, 30 listopad 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1972 nr XV/86/04 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia opłat stawek za zajęcie 1 m2 drogi dla których zarządcą jest Gmina Gąsawa 5290
1973 nr XV/89/04 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gąsawa 5290
1974 nr XXVI/135/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barcin 5291
1975 nr XVII/162/2004 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 18 października 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim 5294
1976 nr XX/180/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 października 2004 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 5297
1977 nr XX/181/04 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 21 października 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym we wsi Szubin-Wieś i Smolniki Gmina Szubin 5299
1978 nr XIX/99/04 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 22 października 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 5302
1979 nr XXV/285/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 27 października 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Koronowie 5315
1980 nr XXVII/212/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/72/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych i garaży stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego na rzecz najemców 5317
1981 nr XXII/316/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/303/2004 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 sierpnia 2004 r 5318
1982 nr XXIII/156/04 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Wąbrzeźno 5318
INFORMACJE:
1983 protokół ustalenia wyniku Referendum Gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Białe Błota sporządzony przez Gminną Komisję do spraw Referendum w dniu 21 listopada 2004 r 5318
1984 protokół ustalenia wyniku Referendum Gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Nakła nad Notecią sporządzony przez Miejską Komisję do spraw Referendum w dniu 21 listopada 2004 r. 5319
POBIERZ

Opublikowane: 2004-12-02
Ostatnia modyfikacja: 2004-12-02
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]