Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 113 Bydgoszcz, 16 listopad 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1924 nr XXIV/307/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 września 2004 r. w sprawie określenia na 2005 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką 5194
1925 nr XXIV/310/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 września 2004 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi 5194
1926 nr XXIV/311/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 września 2004 r. w sprawie nadania nowo powstałej ulicy nazwy Edwarda Ponińskiego 5196
1927 nr XXIV/312/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 września 2004 r. w sprawie nadania nowo powstałej ulicy nazwy Józefa Kościelskiego 5198
1928 nr XXIV/313/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 24 września 2004 r. w sprawie nadania nowo powstałej ulicy nazwy Juliusza Trzcińskiego 5200
1929 nr XXV/327/2004 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 października 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Inowrocław na rzecz ich najemców 5202
INFORMACJE:
1930 z dnia 2 listopada 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-54(8)/2004/546/VI/JP zatwierdzającej taryfę Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 5203
1931 z dnia 10 listopada 2004 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-56(6)/2004/532/VI/AgS zatwierdzającej taryfę Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechocinku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 5207
POBIERZ

Opublikowane: 2004-11-22
Ostatnia modyfikacja: 2004-11-22
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]