Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 112 Bydgoszcz, 10 listopad 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1921 nr XVII/97/04 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Waganiec 5110
1922 nr XVII/98/04 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV-29/02 Rady Gminy Waganiec z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Waganiec 5187
1923 nr XVII/99/04 Rady Gminy Waganiec z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 5188
POBIERZ

Opublikowane: 2004-11-16
Ostatnia modyfikacja: 2004-11-16
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]