Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 11 Bydgoszcz, 12 luty 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
116 nr XIII/72/03 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym nr 41 przy ulicy Rudnickiego w Aleksandrowie Kujawskim 559
117 nr XI/72/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północno-zachodniej części Miasta Nowe 562
118 nr X/73/03 Rady Gminy w Kijewie Królewskim z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kijewo Królewskie w części wsi Watorowo obejmującej teren pod budowę zaplecza noclegowego w lotniczym ośrodku szkoleniowym 580
119 nr 243/03 Rady Miasta Torunia z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Torunia dotyczącej terenów oznaczonych dotychczas symbolami: Z17RL, Z18RP (część), Z25US, Z26RL, Z27PS, Z40Kgo2/2 (część), Z41KZo1/2, położonych w rejonie ul. Starotoruńskiej i Portu Drzewnego 584
120 nr XI/75/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część terenów Radiowego Centrum Nadawczego Pierwszego Programu Polskiego Radia S.A. we wsi Przyłubie 588
121 nr VIII/93/2003 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego 591
122 nr XII/74/2003 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych, socjalnych i służbowych na terenie Gminy Łubianka 591
123 nr XII/75/2003 Rady Gminy w Łubiance z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia mieszkaniowego zasobu Gminy Łubianka 593
124 nr X/92/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Chełmży z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych 595
125 nr X/93/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na zadania publiczne z budżetu gminy dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 597
126 nr XIII/73/03 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia herbu oraz pieczęci Gminy Bobrowo 599
127 nr XIII/77/2003 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych 601
128 nr IX/93/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru „deklaracji na podatek od nieruchomości” i „informacji w sprawie podatku od nieruchomości” 601
129 nr XII/78/2003 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 602
OBWIESZCZENIE
130 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 27 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kujawskim 602
POBIERZ

Opublikowane: 2004-02-17
Ostatnia modyfikacja: 2004-02-17
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]