Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 107 Bydgoszcz, 13 paĽdziernik 2004
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1806 nr 101/04 z dnia 17 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy 4942
UCHWAŁY:
1807 nr XXII/147/2004 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Strzelno na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 4943
1808 nr XVI/128/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 2 września 2004 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji Niepublicznym Szkołom Podstawowym w Nowym Dąbiu i w Buszkowie działającym na prawach szkół publicznych 4943
1809 nr XVI/131/04 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia zasad ustalania i pobierania opłaty administracyjnej za potwierdzenie daty pewnej 4945
1810 nr 123/XX/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 września 2004 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty rodziców-opiekunów prawnych za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej 4945
1811 nr 124/XX/04 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 16 września 2004 r. w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej rodziców dziecka, osoby pełnoletniej lub jej rodziców, a także opiekunów prawnych lub kuratorów 4946
1812 nr XIX/132/2004 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 4947
1813 nr XVI/106/04 Rady Gminy Śliwice z dnia 28 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wykonanie zastępcze usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 4948
1814 nr XIX/101/04 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 4949
1815 nr XXIV/277/04 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego 4949
OBWIESZCZENIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
1816 z dnia 20 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4950
POROZUMIENIE
1817 umowa współpracy zawarta w dniu 13 września 2004 r. w sprawie przystąpienia i realizacji projektu stypendialnego dla studentów, wdrażanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytetu II, działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” 4967
POBIERZ

Opublikowane: 2004-10-19
Ostatnia modyfikacja: 2004-10-19
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]