Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 104 Bydgoszcz, 07 paĽdziernik 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1782 nr XVIII/120/04 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia granic obwodów dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Golub-Dobrzyń 4810
1783 nr 50/XXIV/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek w zakresie obszaru położonego we Włocławku pomiędzy zaporą boczną stopnia wodnego na rzece Wiśle, ul. Płocką, Aleją Kazimierza Wielkiego, granicą gruntów leśnych wzdłuż byłych zakładów („URSUS”, „Fabryką Domów”), zaporą awaryjną stopnia wodnego na rzece Wiśle, ul. Rybnicką i granicą miasta 4812
1784 nr 59/XXIV/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie sprzedaży na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych prawa własności gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek znajdujących się w ich użytkowaniu wieczystym 4837
1785 nr XXXII/740/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 8 września 2004 r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg na terenie Miasta Bydgoszczy kategorii dróg gminnych oraz zaliczenia niektórych dróg na terenie Miasta Bydgoszczy do kategorii dróg gminnych 4837
1786 nr XXXII/746/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 8 września 2004 r. w sprawie utworzenia Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Bydgoszczy 4838
1787 nr XIX/183/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 września 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej 4838
1788 nr XIX/184/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 września 2004 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej 4841
1789 nr XXVII/243/04 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów gimnazjum akademickiego oraz szkół ponadgimnazjalnych 4843
1790 nr XXVI/308/04 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2004 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2004 r 4843
1791 nr XXIII/134/2004 Rady Gminy Zbiczno z dnia 22 września 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia 4845
1792 nr XXV/201/04 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 września 2004 r. w sprawie utworzenia Parku Miejskiego pn. „Małpi Gaj” 4846
1793 nr XXV/210/04 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 września 2004 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi 4846
INFORMACJA
1794 protokół ustalenia wyniku referendum gminnego sporządzony przez Gminną Komisję ds. referendum w Inowrocławiu zarządzonego na dzień 3 października 2004 r. w sprawie odwołania Wójta Gminy Inowrocław przed upływem kadencji 4847
POBIERZ

Opublikowane: 2004-10-08
Ostatnia modyfikacja: 2004-10-08
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]