Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 103 Bydgoszcz, 04 paĽdziernik 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1762 nr XVII/106/04 Rady Miejskiej Chodecz z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczeń oraz sposobu kontroli zleconego zadania 4775
1763 nr XX/143/04 Rady Miasta Rypina z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Rypina liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 4776
1764 nr XX/146/04 Rady Miasta Rypina z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie 4776
1765 nr XV/78/04 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania gruntów i najmu lokali użytkowych na okres dłuższy niż 3 lata oraz określania wysokości czynszu za dzierżawę i najem 4777
1766 nr XVII/151/04 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski” 4778
1767 nr XVI/153/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności usługowej w rejonie ulic Krótka - 8 Marca w Janowcu Wielkopolskim 4783
1768 nr XVI/155/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności usługowej i stacji paliw we wsi Juncewo 4787
1769 nr XVI/156/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności produkcyjnej, usług, składów i mieszkalnictwa we wsi Ośno 4791
1770 nr XV/142/04 Rady Gminy w Chełmnie z dnia 8 września 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania będącego przedmiotem dotacji 4795
1771 nr XV/143/04 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 września 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/139/04 z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości opłaty administracyjnej za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmno 4797
1772 nr XXV/129/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 września 2004 r. w sprawie uchwalenie statutu Zakładu Usług Miejskich w Barcinie 4797
1773 nr XXV/130/2004 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 września 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Piechcinie 4799
1774 nr XXV/133/04 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 15 września 2004 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru opłaty administracyjnej za potwierdzenie daty pewnej 4801
1775 nr XII/157/2004 Rady Miejskiej W Gniewkowie z dnia 14 września 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewkowie 4801
1776 nr XXII/158/2004 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 14 września 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 4802
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
1777 z dnia 29 września 2004 r. o wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4802
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1778 nr 956/04 z dnia 20 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia referendum w przedmiocie odwołania Wójta Białych Błót przed upływem kadencji 4802
1779 nr 957/04 z dnia 20 września 2004 r. w sprawie przeprowadzenia referendum w przedmiocie odwołania Burmistrza Nakła nad Notecią przed upływem kadencji 4803
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1780 z dnia 27 września 2004 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Bydgoskiego 4805
INFORMACJA
1781 wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 czerwca 2003 r. nr XI/61/2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Bielawy I” w części dotyczącej 4805
POBIERZ

Opublikowane: 2004-10-05
Ostatnia modyfikacja: 2004-10-05
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]