Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 101 Bydgoszcz, 28 wrzesień 2004
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1739 nr XIV/99/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania i stosowania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 4675
1740 nr XV/107/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zmian w uchwale nr XIV/99/04 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 9 czerwca 2004 r. dotyczącej szczegółowych zasad i trybu umarzania i stosowania innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 4676
1741 nr XX/102/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej 4676
1742 nr XX/103/2004 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej 4677
1743 nr XVIII/69/04 Rady Gminy Choceń z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Choceniu 4678
1744 nr XX/126/2004 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców (opiekunów prawnych) z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej z terenu Powiatu Nakielskiego 4678
1745 nr XIV/87/04 Rady Gminy Sośno z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia rodzaju wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników oraz dla zasłużonych trenerów i działaczy za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym 4679
1746 nr XXI/98/04 Rady Gminy Dobre z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków z tytułu pomocy społecznej w dożywianiu uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach 4680
1747 nr XXI/99/04 Rady Gminy Dobre z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczenia usług opiekuńczych i zasad odpłatności 4681
1748 nr XVI/157/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 4683
1749 nr XVI/158/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 4683
1750 nr XVI/159/04 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach samorządowych i odpłatności rodziców z tego tytułu 4685
1751 nr XX/111/2004 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich, opiekunów prawnych, kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Tucholi 4685
1752 nr XX/118/04 Rady Gminy Łysomice z dnia 7 września 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łysomice 4686
1753 nr XX/104/2004 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 14 września 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu Powiatu Brodnickiego, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania 4687
1754 nr 575/04 Rady Miasta Torunia z dnia 16 września 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 4688
1755 nr 588/04 Rady Miasta Torunia z dnia 16 września 2004 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 4689
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY
1756 z dnia 20 września 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Janikowie 4691
1757 z dnia 20 września 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Cekcynie 4691
POROZUMIENIA:
1758 aneks z dnia 28 lipca 2004 r. do porozumienia zawartego w dniu 8 maja 2002 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Nakielskim 4692
1759 aneks z dnia 30 lipca 2004 r. do porozumienia zawartego w dniu 7 maja 2002 r. w Bydgoszczy pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Radziejowskim 4692
INFORMACJA
1760 protokół ustalenia wyniku referendum gminnego sporządzony przez Gminną Komisję ds. referendum lokalnego w Łysomicach zarządzone w dniu 19 września 2004 r. w sprawie odwołania Wójta Gminy Łysomice przed upływem kadencji 4693
POBIERZ

Opublikowane: 2004-10-01
Ostatnia modyfikacja: 2004-10-01
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]