Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 97 Bydgoszcz, 18 wrzesień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1416 nr 15/2003 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie opinii o sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Sośno na rok 2003 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 4652
1417 nr 17/2003 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Białe Błota na rok 2003 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 4652
1418 nr 14 A/2003 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu Miasta Inowrocławia 4652
1419 nr 21/2003 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Warlubie na rok 2003 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 4653
1420 nr 20/2003 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Kęsowo na rok 2003 oraz o prawidłowość załączonej do budżetu prognozy długu 4653
1421 nr 24/2003 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Gniewkowo na 2003 r. oraz prawidłowości załączonej kwoty długu 4653
1422 nr 17A/2003 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2003 oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 4654
1423 nr 26/2003 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii o sfinansowanie deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osie na rok 2003 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 4654
1424 nr 27/2003 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii załączonej do budżetu Gminy Sicienko o prognozie długu 4654
1425 nr 33/2003 Składu Orzekającego nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu na 2003 r. prognozy kwoty długu Gminy Zbiczno 4655
1426 nr 22/2003 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowość załączonej do budżetu Gminy Żnin na rok 2003 prognozy długu 4655
1427 nr 172/2003 Składu Orzekającego nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego przez Radę Gminy w Fabiankach w uchwale budżetowej na 2003 r. oraz prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu (po zmianie) 4655
1428 nr 25/2003 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Lubiewo na rok 2003 oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 4656
1429 nr 57/2003 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii o prognozie długu załączonej do budżetu Gminy w Sadkach na rok 2003 4656
1430 nr 59/2003 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrcz na rok 2003 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 4656
1431 nr 60/2003 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Miasta Bydgoszcz na rok 2003 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 4657
1432 nr 55/2003 Składu Orzekającego nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w budżecie po zmianach na 2003 r. Województwa Samorządowego oraz prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 4657
1433 nr 61/2003 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie opinii o sfinansowanie deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Osielsko na rok 2003 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 4657
1434 nr 25/2003 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Gostycyn na rok 2003 oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 4658
1435 nr X/84/03 Sejmiku Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r. 4658
1436 nr IX/112/2003 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Koronowa obejmującej teren działek nr 1112/22, 1112/46, oraz części działek 1112/9, 1112/11, 1112/24, 1112/41, 1112/48 w Koronowie (w obr. Koronowo) 4659
1437 nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego 4664
1438 nr XI/138/03 Sejmiku Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na rok 2003 4664
1439 nr VII-49/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 27 czerwca 2003 r. o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod usługi w zabudowie rolniczej i mieszkaniowej we wsiach Balice - cz. dz. nr 26/1 i 26/2, Ludzisko - dz. nr 170, Skalmierowice - dz. nr 59/10 i 59/15 oraz cz. dz. nr 61/1 i 61/3 w Gminie Janikowo 4665
1440 nr XI/76/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Łojewo i we wsi Cieślin 4673
1441 nr 3/2003 Składu Orzekającego nr 3 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie opinii załączonej do budżetu na 2003 r prognozie długu Miasta Inowrocławia 4678
1442 nr 65/2003 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie opinii o sfinansowanie deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Dobrcz na rok 2003 wraz z załączoną do budżetu prognozą długu 4678
1443 nr 66/2003 Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie opinii o sfinansowanie deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Sośno na rok 2003 4678
1444 nr 40/2003 Składu Orzekającego nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty długoterminowej pożyczki zaciągniętej przez Gminę Lubicz 4679
1445 nr XII/142/03 Sejmiku Województwa Kujawsko–Pomorskiego z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na rok 2003 4679
1446 nr 32/2003 Składu Orzekającego nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie opinii o sfinansowanie deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Śliwice rok 2003 oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu 4680
1447 nr 69/2003 Składu Orzekającego nr 10 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w budżecie Samorządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego na rok 2003 oraz prawidłowości załączonej prognozy kwoty długu 4680
POBIERZ

Opublikowane: 2003-10-06
Ostatnia modyfikacja: 2003-10-06
Redaktor: Sławomir Pogodziński

[wróć]