Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 95 Bydgoszcz, 16 wrzesień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1403 nr VI/31/03 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąpielsk 4558
1404 nr VI/34/03 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/85/99 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie określenia stawek dziennych opłaty targowej 4564
1405 nr VI/38/03 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej od zaległości podatkowych 4564
1406 nr VI/41/03 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za pobór inkasa 4564
1407 nr VI/42/03 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 4565
1408 nr VII/92/2003 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Koronowo obejmujących we wsi Gościeradz część działki nr 12, oraz we wsi Tryszczyn działkę nr 206 i część działki nr 199 4565
1409 nr IV-32/03 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Nieszawa 4572
1410 nr V/44/03 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lipna 4578
1411 nr VI/12/2003 Rady Gminy w Rogowie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Rogowo 4590
1412 nr XXX/208/02 Rady Gminy Warlubie z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Warlubie 4598
1413 nr IV/35/03 Rady Gminy Warlubie z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Warlubie 4600
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]