Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 94 Bydgoszcz, 15 wrzesień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1378 nr V/39/2003 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 17 kwietnia 2003 r. sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Jeżewo obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 4524
1379 nr V/41/2003 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli Gminy Jeżewo w zakresie składników wynagradzania 4524
1380 nr VI/46/2003 Rady Miasta w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany obwodów publicznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Zamkowa 19 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu ul. Żeromskiego 11 4528
1381 nr 42/VI/03 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad sytuowania na terenie Gminy Dragacz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 4529
1382 nr 46/VI/03 Rady Gminy w Dragaczu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 4529
1383 nr 47/VI/03 Rady Gminy Dragacz z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Dragacz obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 4530
1384 nr V/51/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Zławieś Wielka 4530
1385 nr V/31/2003 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg publicznych do dróg gminnych 4537
1386 nr V/33/2003 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 4541
1387 nr VIII/49/2003 Rady Gminy w Łubiance z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Łubianka obowiązku prowadzenia ewidencji dostawców, rejestracji rodzaju, asortymentu oraz źródeł pochodzenia 4541
1388 nr X/59/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko 4542
1389 nr IX/76/2003 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 4 lipca 2003 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków we wsi Gębice Gmina Mogilno 4543
POROZUMIENIA:
1390 z dnia 2 stycznia 2003 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Świeckiego a Zarządem Powiatu Bydgoskiego w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świeciu przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Koronowie 4547
1391 aneks nr 1 z dnia 24 lutego 2003 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Dragacz zmieniający porozumienie z dnia 23 stycznia 2002 r. zawarte między Powiatem Świeckim a Gminą Dragacz w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 4547
1392 aneks nr 1 z dnia 24 lutego 2003 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Jeżewo zmieniający porozumienie z dnia 23 stycznia 2002 r. zawarte między Powiatem Świeckim a Gminą Jeżewo w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 4548
1393 aneks nr 1 z dnia 24 lutego 2003 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Lniano zmieniający porozumienie z dnia 23 stycznia 2002 r. zawarte między Powiatem Świeckim a Gminą Lniano w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 4548
1394 aneks nr 1 z dnia 24 lutego 2003 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Nowe zmieniający porozumienie z dnia 23 stycznia 2002 r. zawarte między Powiatem Świeckim a Gminą Nowe w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 4549
1395 aneks nr 1 z dnia 24 lutego 2003 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Osie zmieniający porozumienie z dnia 23 stycznia 2002 r. zawarte między Powiatem Świeckim a Gminą Osie w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 4549
1396 aneks nr 1 z dnia 24 lutego 2003 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Pruszcz zmieniający porozumienie z dnia 23 stycznia 2002 r. zawarte między Powiatem Świeckim a Gminą Pruszcz w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 4550
1397 aneks nr 1 z dnia 24 lutego 2003 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Świekatowo zmieniający porozumienie z dnia 23 stycznia 2002 r. zawarte między Powiatem Świeckim a Gminą Świekatowo w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 4550
1398 aneks nr 1 z dnia 24 lutego 2003 r. pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Warlubie zmieniający porozumienie z dnia 23 stycznia 2002 r. zawarte między Powiatem Świeckim a Gminą Warlubie w sprawie przekazania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych 4551
1399 z dnia 25 kwietnia 2003 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszczy a Zarządem Powiatu Bydgoskiego w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z Powiatu Bydgoskiego ziemskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy 4551
1400 z dnia 21 maja 2003 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Nakielskiego a Zarządem Powiatu Bydgoskiego w sprawie powierzenia wykonywania zadań pozaszkolnych gmin z Powiatu Bydgoskiego ziemskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nakle 4552
1401 aneks nr 1 z dnia 26 maja 2003 r. pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Powiatem Bydgoskim do porozumienia zawartego w dniu 30 grudnia 2002 r. na powierzenie prowadzenia zadań publicznych przez Miasto Bydgoszcz w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Bydgoskiego 4553
1402 z dnia 18 czerwca 2003 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Starostą Powiatu Toruńskiego w sprawie utworzenia wspólnego Zespołu Reagowania Kryzysowego dla miasta na prawach powiatu Torunia oraz Powiatu Toruńskiego 4553
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]