Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 92 Bydgoszcz, 12 wrzesień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1326 nr V/1/2003 Rady Gminy Sadki z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sadki. 4352
1327 nr VI/37/2003 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 4367
1328 nr VII/35/03 Rady Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia granic obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Bilnie 4367
1329 nr VII/36/03 Rady Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia granic obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej w Kanibrodzie. 4368
1330 nr VII/37/03 Rady Miasta i Gminy Lubień Kujawski z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia granic obwodu Szkoły Podstawowej w Kłóbce. 4368
1331 nr VIII/49/03 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Lubień Kujawski punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 4369
1332 nr V/28/2003 Rady Gminy Raciążek z dnia 11 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości oraz określenia podstawy obliczenia podatku rolnego 4369
1333 nr V/39/2003 Rady Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych należności podatkowych od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 4370
1334 nr IX/53/2003 Rady Gminy Pruszcz z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pruszcz 4370
1335 nr VII/43/03 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany statutu powiatu 4370
1336 nr VII/45/03 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalania stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu 4371
1337 nr VI/45/2003 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/144/2001 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Świeckiego 4372
1338 nr VI/50/2003 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na Jeziorze Świekatowskim w Gminie Świekatowo i Jeziorze Branickim w Gminie Bukowiec 4372
1339 nr V/41/2003 Rady Gminy Lisewo z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Lisewo obowiązku prowadzenia ewidencji dostawców, rejestracji rodzaju, asortymentu oraz źródeł pochodzenia złomu 4372
1340 nr VI/34/03 Rady Miasta Rypina z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury w Rypinie 4373
1341 nr VI/35/03 Rady Miasta Rypina z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie 4374
1342 nr VI/36/03 Rady Miasta Rypina z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku ewidencjonowania umów skupu złomu metali kolorowych na terenie Miasta Rypina 4376
1343 nr VI/41/03 Rady Miasta Rypina z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu 4376
1344 nr VIII/40/03 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Aleksandrowie Kujawskim 4376
1345 nr VIII/44/2003 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i nadania im numeracji 4377
1346 nr VI/64/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom 4379
1347 nr VIII/48/2003 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 4381
1348 nr V/42/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy 4383
1349 nr V/49/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonania zmian w załączniku do uchwały w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 4384
1350 nr VI/50/03 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Lubaniu 4384
1351 nr V/45/03 Rady Gminy Warlubie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie Gminy Warlubie obowiązku tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 4385
1352 nr IX/50/2003 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kcynia 4385
1353 nr IX/54/2003 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 30 kwietnia 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie okreolenia zasad zbywania lokali stanowiących mienie Gminy Kcynia 4385
POROZUMIENIE
1354 zawarte w dniu 3 lipca 2003 r. pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Zdrowi Publicznego w Bydgoszczy 4386
INFORMACJA
1355 ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 4387
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]