Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 9 Bydgoszcz, 12 luty 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
147 nr II/17/02 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Bobrowniki obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 395
148 nr II/5/02 Rady Gminy Bobrowo z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Bobrowo 395
149 nr II/23/2002 Rady Gminy Osięciny z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 396
150 nr II/24/2002 r. Rady Gminy Osięciny z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Osięciny obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 400
151 nr III/25/2002 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za parkowanie usuniętych pojazdów na parkingach strzeżonych 401
152 nr II/9/02 Zgromadzenia Związku Gmin Rypińskich z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Rypińskich na 2003 r 402
153 nr III/18/2002 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Zławieś Wielka dotyczącej terenu usługowo - mieszkaniowego (działka nr 236/1) 402
154 nr III/19/2002 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Rozgarty dotyczącej terenu mieszkaniowego (działka nr 68/2) 405
155 nr III/20/2002 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Rozgarty dotyczącej terenu mieszkaniowego (działka nr 120/1) 408
156 nr III/21/2002 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Rozgarty dotyczącej terenu mieszkaniowego (działki nr 85/1 i 85/2) 411
157 nr III/22/2002 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Zławieś Wielka - teren mieszkalno - usługowy i tereny mieszkaniowe (działki nr 25, 1/1, 4/1, 4/2, 27, 101/2, 168/3) 414
158 nr III/23/2002 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Stary Toruń - teren zabudowy zagrodowej (działka nr 279/45) 421
159 nr IV/4/23/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków. 424
160 nr IV/14/33/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku rolnego. 428
161 nr IV/15/34/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku leśnego. 428
162 nr IV/18/37/02 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku od nieruchomości. 429
163 nr 28/02 Rady Miasta Torunia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów. 429
164 nr 51/03 Rady Miasta Torunia z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od posiadania psów 430
165 nr 46/03 Rady Miasta Torunia z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1086/2002 Rady Miasta Torunia z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 363/93 Rady Miasta Torunia z dnia 15 lipca 1993 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Torunia. 430
166 nr 50/03 Rady Miasta Torunia z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali na terenie Gminy Miasta Toruń obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu. 431
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]