Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 86 Bydgoszcz, 08 wrzesień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1246 nr XXIV/200/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Janowcu Wielkopolskim 4015
1247 nr XXIV/201/2001 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu Wielkopolskim 4016
1248 nr XXXVIII/253/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 20 czerwca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2001 r. oraz sposobu jego poboru 4018
1249 nr VII/16/81/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/99 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 12 marca 1999 r. dotyczącej przekształcenia Szkoły Podstawowej w Mroczy 4018
1250 nr VII/7/72/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 25 kwiecień 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 4019
1251 nr IV/24/03 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 25 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/134/02 z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/58/00 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Nieszawie 4023
1252 nr IV/25/03 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 25 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/135/02 z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/26/99 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 16 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum w Nieszawie 4023
1253 nr IV/26/03 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 25 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/140/02 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/59/00 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 7 kwietnia 2000 r. w sprawie założenia gimnazjum w Nieszawie 4024
1254 nr V/38/2003 Rady Gminy w Brześciu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 4024
1255 nr VII/97/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych 4024
1256 nr V/43/2003 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 4028
1257 nr V/49/2003 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Zakrzewo obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 4032
1258 nr VI/52/2003 Rady Gminy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu metali obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 4032
1259 nr VIII/57/2003 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz, obejmującej część działki nr 158/20 we wsi Mokre 4033
1260 nr VIII/58/2003 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki nr 8/30, 36/4 i część działki nr 18/1 we wsi Węgrowo 4037
1261 nr VIII/48/2003 Rady Gminy Łubianka z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubianka w części sołectwa Łubianka, dotyczącej dwóch terenów budownictwa mieszkaniowego oraz terenu działalności gospodarczej 4042
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]