Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 85 Bydgoszcz, 05 wrzesień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1241 nr VIII/70/03 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki 311/5 w Jabłowie Pałuckim 3974
1242 nr IX/130/2003 Rady Gminy Chełmża z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża w jednostce strukturalnej Dźwierzno obejmującej teren pod eksploatację kruszywa 3978
1243 nr VII/64/03 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowalewa Pomorskiego w części dotyczącej działki o numerze geodezyjnym 171/5 (obręb ewidencyjny 04) 3981
1244 nr VII/53/03 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Cekcyn we wsiach Cekcyn, Krzywogoniec, Wielkie Budziska, Trzebciny i Suchom Lisiny 3985
1245 nr IX/77/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowa Wieś Wielka, Dziemionna, Januszkowo, pn. Nowa Wieś Wielka Północ 4006
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]