Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 83 Bydgoszcz, 02 wrzesień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1220 nr IV/32/03 Rady Miasta w Lipnie z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Miasta Lipna miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży, ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów 3871
1221 nr IV/26/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy sprzedaży napojów alkoholowych i warunki ich sprzedaży, ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu, z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży tych napojów 3874
1222 nr VI/36/03 Rady Gminy w Bytoniu z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustalenia sieci dróg gminnych 3876
1223 nr VII/74/2003 Rady Miejskiej w Nakle Nad Notecią z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/526/2002 z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym Gminy Nakło nad Notecią na lata 2002-2006 3878
1224 nr VIII/42/2003 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 marca 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotowi nie zaliczonemu do sektora finansów publicznych i nie działającemu w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 3879
1225 nr VIII/45/2003 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w określonych miejscach 3880
1226 nr V/25/2003 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 3880
1227 nr V/31/2003 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiewie. 3882
1228 nr V/43/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dąbrowa Chełmińska 3883
1229 nr VI/27/2003 Rady Gminy w Papowie Biskupim z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Papowo Biskupie 3884
1230 nr VII/51/2003 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Powiatu Nakielskiego 3893
POROZUMIENIA:
1231 z dnia 21 lutego 2003 r. pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Gminą Mogilno w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mogilnie ul. Narutowicza 1 wykonywania funkcji i zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Mogileńskiego 3903
1232 z dnia 23 czerwca 2003 r. pomiędzy Powiatem Mogileńskim a Gminą Strzelno w sprawie przekazania prowadzenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo w Strzelnie ul. Parkowa 10 3905
1233 z dnia 22 maja 2003 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Toruńskiego a Gminą Obrowo w sprawie założenia i prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej 3906
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]