Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 82 Bydgoszcz, 01 wrzesień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1208 nr VI/14/2003 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Anielinach 3838
1209 nr VI/15/2003 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/7/99 Rady Gminy Sadki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Sadkach 3838
1210 nr VI/16/2003 Rady Gminy Sadki z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 3839
1211 nr VI/30/2003 Rady Gminy w Łubiance z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r 3842
1212 nr VI/34/2003 Rady Gminy w Łubiance z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/201/2001 Rady Gminy w Łubiance z dnia 19 października 2001 r. w sprawie ustalenia limitów punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów 3843
1213 nr IV/5/2003 Rady Gminy w Rogowie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Rogowo obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 3843
1214 nr V/24/2003 Rady Gminy Raciążek z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Raciążek 3844
1215 nr V/28/03 Rady Gminy Koneck z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 3848
1216 nr VII/44/03 Rady Gminy Dobre z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie poboru niektórych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 3853
1217 nr X/47/03 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/96 z dnia 29 lutego 1996 r. - Statut Gminy Barcin 3853
1218 nr X/48/2003 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg stanowiących własność Gminy Barcin do kategorii dróg gminnych 3856
1219 nr IX/38/2003 Rady Gminy w Kikole z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kikół 3857
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]