Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 81 Bydgoszcz, 29 sierpień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1201 nr V/58/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie cen biletów komunikacji miejskiej 3798
1202 nr VII/36/03 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad korzystania z Ośrodka Wypoczynkowego w Przydworzu 3799
1203 nr IX/58/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 maja 2003 r. o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługi przy ul. Powstańców Wielkopolskich i przy ul. Ogrodowej w Więcborku 3800
1204 nr IX/59/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 maja 2003 r. o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługi w Wituni, zabudowę letniskową w Pęperzynie i Zakrzewskiej Osadzie oraz pod eksploatację kruszywa w Śmiłowie, Gmina Więcbork 3806
1205 nr IX/60/03 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22 maja 2003 r. o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w Gminie Więcbork w zakresie wprowadzenia granicy polno-leśnej i terenów pod zalesienia 3814
1206 nr X/69/2003 Rady Gminy w Inowrocławiu z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Inowrocław 3828
1207 nr VIII/58/03 Rady Gminy Śliwice z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie zakwalifikowania drogi do kategorii dróg gminnych 3835
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]