Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 80 Bydgoszcz, 28 sierpień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1172 nr V-34/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Janikowo 3760
1173 nr VI-45/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy i Miasta Janikowo 3767
1174 nr VI-47/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII-156/2000 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę i Miasto Janikowo 3768
1175 nr 14/VII/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławka w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicami Zachodnią, Al. Jana Pawła II, Lipową i rzeką Lubieńką 3769
1176 nr 38/X/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 30 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławka w zakresie obszaru położonego pomiędzy ulicami Zachodnią, Al. Jana Pawła II, Lipową i rzeką Lubieńką 3777
POROZUMIENIA:
1177 umowa nr 195/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Miastem i Gminą Kruszwica o finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 3777
1178 nr 10/2003 z dnia 15 stycznia 2003 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Bydgoszczy a Powiatem Inowrocławskim w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy 3779
1179 nr 22/5/2003 z dnia 30 stycznia 2003 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Miastem i Gminą Janikowo w sprawie przekazania pomocy pieniężnej dla III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu 3779
1180 nr 9/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Pakość w sprawie przejęcia zadań organu prowadzącego przez Powiat Inowrocławski 3780
1181 nr 6/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Miastem i Gminą Janikowo w sprawie przejęcia zadań organu prowadzącego przez Powiat Inowrocławski 3781
1182 umowa nr 13/2003 z dnia 10 lutego 2003 r. pomiędzy Powiatem Poznańskim a Powiatem Inowrocławskim w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych organizowanych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego przy Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie ul. Topolowa 2 3781
1183 nr 7/2003 z dnia 25 lutego 2003 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Gniewkowo w sprawie przejęcia zadań organu prowadzącego przez Gminę Gniewkowo 3782
1184 nr 19/2003 z dnia 25 marca 2003 r. pomiędzy Miastem Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim w sprawie dotacji na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu 3782
1185 nr 34/2003 z dnia 2 kwietnia 2003 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Janikowo w sprawie przekazania środków na remont drogi nr 650 Rybitwy-Janikowo ul. Przemysłowa 3783
1186 nr 22/2003 z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie dofinansowania organizacji VIII Forum Ratownictwa 3784
1187 nr 33/2003 z dnia 10 kwietnia 2003 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Kruszwica w sprawie przekazania środków na remont drogi nr 689 Racice - Lachmirowice 3785
1188 nr 41/2003 z dnia 30 kwietnia 2003 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Gminą Inowrocław w sprawie przekazania środków finansowych 3786
1189 nr 25/2003 z dnia 6 maja 2003 r. pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a Miastem Inowrocław w sprawie przekazania środków pieniężnych na rzecz poszkodowanych w katastrofie budowlanej w Inowrocławiu 3786
1190 nr 28/2003 z dnia 8 maja 2003 r. pomiędzy Miastem Inowrocław a Powiatem Inowrocławskim w sprawie dotacji na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu 3787
1191 nr 1/2003 z dnia 20 lutego 2003 r. pomiędzy Powiatem Włocławskim a Gminą Choceń w sprawie powierzenia spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 3788
1192 nr 2/2003 z dnia 25 marca 2003 r. pomiędzy Powiatem Włocławskim a Miastem Kowal w sprawie powierzenia spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 3789
1193 aneks nr 2/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 2 stycznia 2002 r. w sprawie przekazania przez Powiat Włocławski dla Gminy Baruchowo części zadań z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej 3791
1194 aneks nr 2/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 2 stycznia 2002 r. w sprawie przekazania przez Powiat Włocławski dla Miasta i Gminy Brześć Kujawski części zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 3791
1195 aneks nr 2/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 20 lutego 2003 r. w sprawie przekazania przez Powiat Włocławski dla Gminy Choceń części zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 3792
1196 aneks nr 2/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 2 stycznia 2002 r. w sprawie przekazania przez Powiat Włocławski dla Gminy Fabianki części zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 3792
1197 aneks nr 2/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 2 stycznia 2002 r. w sprawie przekazania przez Powiat Włocławski dla Gminy i Miasta Izbica Kujawska części zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 3793
1198 aneks nr 2/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 2 stycznia 2002 r. w sprawie przekazania przez Powiat Włocławski dla Gminy Kowal części zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 3793
1199 aneks nr 2/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 25 marca 2003 r. w sprawie przekazania przez Powiat Włocławski dla Miasta Kowal części zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 3794
1200 aneks nr 2/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. do porozumienia zawartego w dniu 2 stycznia 2002 r. w sprawie przekazania przez Powiat Włocławski dla Gminy i Miasta Lubraniec części zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej 3794
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]