Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 8 Bydgoszcz, 10 luty 2003
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
136 nr 2/2003 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny 358
137 nr 3/2003 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2002 r. uchylające rozporządzenie nr 54/2002 w sprawie zwalczania wścieklizny 358
UCHWAŁY:
138 nr II/14/02 Rady Gminy Topólka z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego p.n. Gminny Zakład Komunalny w Topólce 359
139 nr III/17/2002 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz, obejmującej część działki nr 113/2 we wsi Nowa Wieś 361
140 nr III/18/2002 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz, obejmującej działki nr 46/1 i 46/2 we wsi Mały Rudnik 366
141 nr III/19/2002 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz, obejmującej działki nr 269/1, 46, 273/3, 273/5, 44, 42, 150/1, 150/2, 39 we wsi Węgrowo 371
142 nr III/20/2002 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz, obejmującej działkę nr 125/3 we wsi Mokre oraz działki nr 8/32 i 8/31 we wsi Węgrowo 379
143 nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Kowalu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu metali obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 387
144 nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Kowalu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 rok 387
145 nr III/28/02 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ciechocinka na 2003 rok 388
INFORMACJA
146 ogłoszenie z dnia 23 stycznia 2003 r. Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o konkursie na stanowisko Członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy 389
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]