Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 79 Bydgoszcz, 26 sierpień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1168 nr VI/45/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny dz. nr 160/2, dz. dz. nr 225, 226, 392, część dz. nr 227 i dz. nr 311/2 we wsi Czarże oraz nr 30/1 we wsi Czemlewo 3722
1169 nr VI/46/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę nr 307/1 we wsi Gzin Górny 3734
1170 nr VI/47/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 147, 150, 152, 153, 156 i cz. dz. nr 9 we wsi Strzyżawa obręb geodezyjny Ostromecko 3739
1171 nr VI/48/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących tereny dz. nr 27/6 i 27/7 oraz nr 16/7 we wsi Czemlewo i dz. nr 116 we wsi Ostromecko 3744
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]