Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 78 Bydgoszcz, 25 sierpień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1163 nr VI/31/2003 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kęsowo 3666
1164 nr VI/32/2003 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw 3671
1165 nr VI/33/2003 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Kęsowie 3710
INFORMACJE:
1166 z dnia 13 sierpnia 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/106-A/5/2003/III/AK zatwierdzającej taryfę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 3712
1167 z dnia 14 sierpnia 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1089/596/W/OPO/2003/AJ udzielającej przedsiębiorstwu energetycznemu Cukrownia 3717
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]