Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 77 Bydgoszcz, 18 sierpień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1154 nr V/44/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Rozgarty - tereny mieszkaniowe (działki nr 41, 56/3, 64, 76, 91/2, 122/26) 3638
1155 nr V/45/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Cegielnik - tereny mieszkalno-usługowe (działki nr 76/1, 76/2, 76/3, 165/2) 3646
1156 nr 131/03 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 3649
1157 nr VII/53/2003 Rady Gminy Lubiewo z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2002 Rady Gminy w Lubiewie z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz ulg i zwolnień 3654
1158 nr XI/127/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej na terenie Inowrocławia 3654
INFORMACJE:
1159 ogłoszenie Starosty Lipnowskiego w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lipnie 3655
1160 z dnia 28 lipca 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/710-A/2/2003/IV/RO zatwierdzającej taryfę dla Zakładów Sprzętu Motoryzacyjnego POLMO Spółka Akcyjna z siedzibą w Brodnicy, na wytwarzanie ciepła 3655
1161 z dnia 4 sierpnia 2003 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/602A/722/W/OPO/2003/MP i nr WEE/129A/722/W/2003/MP w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem, udzielonych Cukrowni 3658
1162 z dnia 12 sierpnia 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/2250-A/4/2003/IV/MJ zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. z siedzibą w Kruszwicy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 3659
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]