Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 76 Bydgoszcz, 14 sierpień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1149 nr VII/34/03 Rady Gminy w Świekatowie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Gminie Świekatowo obejmujących w Świekatowie działki nr 116/3 3586
1150 nr X/44/2003 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących w Barcinie Wieś dz. nr 174/5, 174/6, 174/8, 38/3, w Kanii dz. nr 172/3, w Mamliczu dz. nr 479/3, w Piechcinie dz. nr 23 3595
1151 nr X/45/2003 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Barcinie obejmujących działki nr 25, 17/2, 77/1, 77/2 3604
1152 nr X/69/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wąbrzeźna - obwodnica Miasta Wąbrzeźno 3610
INFORMACJA
1153 z dnia 8 lipca 2003 r. oświadczenie Stron kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące zmian w kontrakcie wojewódzkim 3613
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]