Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 74 Bydgoszcz, 08 sierpień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1138 nr VI/45/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej 3474
1139 nr VI/55/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 3475
1140 nr VII/58/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/305/02 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Nowa Wieś Wielka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów 3476
1141 nr VII/59/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej z tytułu budowy ulic 3476
1142 nr VIII/65/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Nowa Wieś Wielka 3477
1143 nr VIII/67/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe 3529
1144 nr VIII/74/03 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Wieś Wielka 3530
INFORMACJE:
1145 z dnia 10 lipca 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/415-A/4/2003/V/MJ zatwierdzającej taryfę dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego 3531
1146 z dnia 15 lipca 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/566-A/4/2003/IV/Ags zatwierdzającej taryfę dla Spółdzielni Mieszkaniowej 3536
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]