Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 73 Bydgoszcz, 07 sierpień 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1128 nr IV/43/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia w 2003 r. funduszu środków finansowych na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonujących na terenie Gminy Białe Błota oraz dofinansowanie dożywiania i wypoczynku pochodzących z wydzielenia części diet radnych ustalonych uchwałą nr II/5/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 9 grudnia 2002 r. oraz z darowizn 3430
1129 nr IV/46/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białych Błotach 3430
1130 nr V/31/03 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 3431
1131 nr VI/41/03 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Chodecz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 3432
1132 nr VII/48/03 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Chodecz 3433
1133 nr VIII/52/03 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Chodecz do kategorii dróg gminnych 3442
1134 nr VIII/54/03 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Miasta i Gminy Chodecz 3447
1135 nr VIII/56/03 Rady Miasta i Gminy Chodecz z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Gminy Chodecz 3447
1136 nr V/29/2003 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Tucholskiego 3451
1137 nr X/114/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla studentów rozpoczynających naukę w szkołach wyższych 3470
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]