Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 72 Bydgoszcz, 28 lipiec 2003
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1109 nr 292/03 z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie wyborów ponownych Burmistrza Świecia 3395
UCHWAŁY:
1110 nr VI/45/03 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Łabiszynie 3396
1111 nr VI/46/03 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Jabłówku z siedzibą w Buszkowie 3396
1112 nr VI/47/03 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie likwidacji Punktu Filialnego Szkoły Podstawowej w Łabiszynie z siedzibą w Nowym Dąbiu 3397
1113 nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół oraz granic ich obwodów 3397
1114 nr VI/55/03 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody 3398
1115 nr VII/34/2003 Rady Gminy w Wąbrzeźnie z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej 3398
1116 nr VI/52/2003 Rady Gminy Lniano z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany 3398
1117 nr VI/53/2003 Rady Gminy Lniano z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Lniano obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 3399
1118 nr VI/54/2003 Rady Gminy Lniano z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lniano 3399
1119 nr VI/43/2003 Rady Gminy Czernikowo z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/68/96 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 28 lutego 1996 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czernikowo 3408
1120 nr 15/03 Rady Gminy w Dębowej Łące z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Dębowa Łąka liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 3409
1121 nr 16/03 Rady Gminy Dębowa Łąka z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Dębowa Łąka 3409
1122 nr VIII/60/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Gminy Miejskiej Wąbrzeźno 3410
1123 nr VIII/62/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Wąbrzeskiego Domu Kultury 3422
1124 nr VIII/63/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego 3425
1125 nr VII/30/2003 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 kwietnia 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 3425
1126 nr VII/33/2003 Rady Gminy Ciechocin z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 3425
INFORMACJA
1127 ogłoszenie Starosty Chełmińskiego z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych 3428
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]