Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 71 Bydgoszcz, 23 lipiec 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1087 nr IV/25/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Radzyń Chełmiński na 2003 r 3363
1088 nr IV/26/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali 3364
1089 nr IV/28/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad polityki czynszowej 3365
1090 nr IV/29/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 marca 2003 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński do określenia miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe 3365
1091 nr IV/30/2003 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego w dnia 22 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 3366
1092 nr V/36/03 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3366
1093 nr V/37/03 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Gminnej Świetlicy Terapeutycznej w Cekcynie 3366
1094 nr V/38/03 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekcynie 3367
1095 nr V/39/03 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie 3367
1096 nr V/40/03 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Cekcynie 3367
1097 nr V/30/03 Rady Gminy w Grążawach z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 3368
1098 nr V/40/03 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na 2003 r 3374
1099 nr VI/41/2003 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 3375
1100 nr V/49/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/184/2000 z dnia 10 sierpnia 2000 r., w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania oraz warunków podawania i spożywania napojów alkoholowych 3385
1101 nr V/57/2003 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/28/2002 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Białe Błota 3385
1102 nr VII/32/03 Rady Gminy Łysomice z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 r 3385
1103 nr VII/33/03 Rady Gminy Łysomice z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Łysomice obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 3386
1104 nr VII/34/03 Rady Gminy Łysomice z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych 3386
1105 nr VI/41/03 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 3388
1106 nr VI/42/03 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży tych napojów 3388
1107 nr IX/41/2003 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Strzelno 3389
1108 nr IX/45/2003 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie 3389
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]