Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 70 Bydgoszcz, 22 lipiec 2003
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1075 nr 19/2003 z dnia 16 lipca 2003 r. uchylające rozporządzenie nr 15/2003 w sprawie zwalczania wścieklizny 3338
UCHWAŁY:
1076 nr VII/82/2003 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/203/2000 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej nr 1 w Koronowie oraz zmiany obwodu szkolnego 3338
1077 nr VII/83/2003 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Samociążku oraz zmiany obwodu szkolnego 3339
1078 nr VII/87/2003 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania uprawnionych do tego organów 3339
1079 nr VII/93/2003 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 3342
1080 nr VII/94/2003 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie 3342
1081 nr V/27/2003 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Zbójno 3343
1082 nr V/28/2003 Rady Gminy Zbójno z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie obowiązku prowadzenia ewidencji dostawców oraz źródeł pochodzenia metali żelaznych i nieżelaznych na terenie Gminy Zbójno 3352
1083 nr VI/38/03 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 3352
1084 nr VI/41/03 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/36/95 w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego oraz podatków i opłat lokalnych 3355
1085 nr 28/VIII/2003 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku nieruchomości przedsiębiorców 3355
1086 nr 32/VIII/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania Miejskiemu Zarządowi Dróg we Włocławku Regulaminu Organizacyjnego 3357
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]