Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 7 Bydgoszcz, 06 luty 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
98 nr II/15/2002 Rady Gminy Rojewo z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 r 316
99 nr IV/25/02 Rady Gminy Dobre z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 317
100 nr IV/21/2002 Rady Gminy w Chełmży z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2003 r 318
101 nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 r 319
102 nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 320
103 nr III/21/02 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/12//2002 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 10 grudnia 2002 r. dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 320
104 nr IV/19/2002 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 321
105 nr 45/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r 322
106 nr III/17/2002 Rady Gminy w Obrowie z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Obrowo na 2003 r 323
107 nr III/24/2002 Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Lniano na 2003 r 324
108 nr III-21/02 Rady Miejskiej Nieszawa z dnia 28 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 r 325
109 nr III/21/2002 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 326
110 nr III/19/02 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 326
111 nr III/23/02 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2003 r 327
112 nr IV/22/2002 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2003 r 328
113 nr IV/17/2002 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2003 r 329
114 nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 330
115 nr III/15/2002 Rady Gminy w Fabiankach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 331
116 nr III/16/2002 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2003 r 332
117 nr III/25/2002 Rady Gminy Bukowiec z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 333
118 nr IV/26/2002 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r 334
119 nr IV/34/02 Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuchola na 2003 r 335
120 nr III/31/02 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Chełmno na 2003 r 336
121 nr III/17/02 Rady Gminy w Cekcynie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cekcyn na 2003 r 337
122 nr III/15/02 Rady Gminy w Świekatowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 338
123 nr III/22/02 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Wielkopolski na 2003 r 339
124 nr III-14/2002 Rady Gminy Bądkowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2003 r 340
125 nr III/21/2002 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 341
126 nr IV/20/02 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 342
127 nr III/17/02 Rady Gminy w Sośnie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r 343
128 nr III/19/2002 Rady Gminy Sośno z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Sośno 344
129 nr IV/14/2002 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złotniki Kujawskie na 2003 r 344
130 nr IV/18/2002 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Złotnikach Kujawskich 346
131 nr IV/23/02 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 346
132 nr III/15/02 Rady Gminy Chrostkowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 347
133 nr III/19/02 Rady Miasta Rypina z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypina na 2003 r 348
134 nr III/28/02 Rady Gminy Stolno z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi stanowiącymi własność Gminy Stolno 349
135 nr III/29/02 Rady Gminy w Stolnie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stolno 351
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]