Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 69 Bydgoszcz, 15 lipiec 2003
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY
1067 nr 18/2003 z dnia 8 lipca 2003 r. uchylające rozporządzenie nr 12/2003 w sprawie zwalczania wścieklizny 3314
ZARZĄDZENIA WOJEWODY:
1068 nr 256/03 z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubiewo 3314
1069 nr 257/03 z dnia 9 lipca 2003 r. sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim 3316
UCHWAŁY:
1070 nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe 3318
1071 nr IX/176/03 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, wykorzystywanych na cele budownictwa mieszkaniowego i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży 3331
INFORMACJE:
1072 ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego w sprawie powołania Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 3333
1073 ogłoszenie Starosty Włocławskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 3333
1074 ogłoszenie Starosty Brodnickiego z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 3334
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]