Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 66 Bydgoszcz, 04 lipiec 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1054 nr IV/21/2003 Rady Gminy Zbójno z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójno na 2003 r 3130
1055 nr IV/22/2003 Rady Gminy Zbójno z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw gminy 3130
1056 nr VII/53/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wąbrzeźno, w części obejmującej fragment terenu oznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Wąbrzeźno symbolami 3160
INFORMACJE:
1057 z dnia 17 czerwca 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/209-A/5/2003/IV/ED zatwierdzającej taryfę dla 3165
1058 z dnia 18 czerwca 2003 r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przedsiębiorstwie Cukrownia 3171
1059 z dnia 23 czerwca 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1571-A/6/2003/III/Ags zatwierdzającej taryfę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim na wytwarzanie ciepła 3171
1060 z dnia 23 czerwca 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/532-A/2/2003/IV/AS zmieniającej decyzję o zatwierdzeniu taryfy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ciechocinku na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 3175
1061 z dnia 25 czerwca 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/433-A/4/2003/IV/MJ zatwierdzającej taryfę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 3176
1062 z dnia 27 czerwca 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1343-A/2/2003/IV/ED zatwierdzającej taryfę dla Elektrociepłowni 3181
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]