Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 64 Bydgoszcz, 30 czerwiec 2003
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
1023 nr 191/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim 2991
UCHWAŁY:
1024 nr IV/30/03 Rady Gminy Warlubie z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 2992
1025 nr IV/41/2003 Rady Gminy Osięciny z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2993
1026 nr IV/43/2003 Rady Gminy Osięciny z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży/podawania napojów alkoholowych 2993
1027 nr V/47/2003 Rady Gminy Osięciny z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osięciny 2995
1028 nr VI/31/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy oraz gospodarki pozabudżetowej na 2003 r 3008
1029 nr VI/41/03 Rady Gminy w Rogowie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 3009
1030 nr VI/50/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2003 r 3009
1031 nr IV/31/03 Rady Gminy Stolno z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 3010
1032 nr IV/35/03 Rady Gminy w Stolnie z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego 3011
1033 nr VI/31/2003 Rady Gminy Radziejów z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 3011
1034 nr VI/34/2003 Rady Gminy Radziejów z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów 3012
1035 nr VII/37/03 Rady Gminy Gostycyn z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 3013
1036 nr VI/39/03 Rady Gminy Dobre z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 3013
1037 nr VI/43/03 Rady Gminy Dobre z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 3014
1038 nr VI/75/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Lubicz 3014
1039 nr VI/77/03 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów zapłaty lub rozkładania na raty spłat wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa 3024
1040 nr VI/23/2003 Rada Gminy Ciechocin z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. 3025
1041 nr VI/25/2003 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały określającej stawki podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na 2003 r 3026
1042 nr VII/38/03 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Mogilnie 3026
1043 nr VII/39/03 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i opłat za ich parkowanie na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym 3032
1044 nr V/55/2003 Rada Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w miejscowości Dobrcz 3033
1045 nr VII/33/03 Rady Gminy Sicienko z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w sołectwach Dąbrówka Nowa, Kruszyn, Kruszyniec, Mochle, Osówiec, Pawłówek, Sicienko, Strzelewo, Szczutki, Wierzchucinek, Wojnowo i Zielonczyn w Gminie Sicienko 3041
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]