Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 62 Bydgoszcz, 26 czerwiec 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
1016 nr V/29/2003 Rady Gminy w Łubiance z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów dla sołectw Gminy Łubianka 2874
1017 nr V/33/03 Rady Miejskiej Dobrzyń n/Wisłą z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego częściowo w obrębie ewidencyjnym nr 1 Miasta Dobrzyń nad Wisłą oraz w obrębach ewidencyjnych Zbyszewo, Bachorzewo, Płomiany, Lenie Wielkie i Chalin w Gminie Dobrzyń nad Wisłą 2910
1018 nr V/35/03 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą 2917
INFORMACJE:
1019 zarządzenie nr 14/2003 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 12 maja 2003 r. o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych 2930
1020 ogłoszenie Starosty Powiatu Radziejowskiego w sprawie możliwości zgłaszania kandydatur na członka do prac w powiatowej społecznej radzie do spraw osób niepełnosprawnych 2930
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]