Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 60 Bydgoszcz, 23 czerwiec 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
975 nr V/6/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy - Miasto Grudziądz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2783
976 nr VII/17/2003 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie budżetu na 2003 r 2783
977 nr IV/26/2003 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów 2785
978 nr V/56/2003 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi i parkowanie 2786
979 nr IV/19/2003 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 2786
980 nr IV/26/2003 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 2787
981 nr IV/27/2003 Rady Gminy w Skrwilnie z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy. 2790
982 nr VII/39/2003 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zbiczno, przez Zakład Usług Komunalnych w Zbicznie 2797
983 nr IV/42/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych 2800
984 nr V/23/2003 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 2802
985 nr V/25/2003 Rady Gminy w Świedziebni z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 2802
986 nr IV/35/03 Rady Gminy Topólka z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Topólce 2803
987 nr IV/36/03 Rady Gminy Topólka z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Topólka, obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 2804
988 nr VI/25/03 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 2804
989 nr VII/50/2003 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 r 2805
990 nr VI/27/2003 Rady Gminy Kikół z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 2806
991 nr VI/31/03 Rady Gminy Kikół z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie utworzenia sołectwa 2807
992 nr IX/41/2003 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r 2807
993 nr 81/03 Rady Miasta Torunia z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie budżetu na 2003 r 2808
994 nr VII/42/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę nr XXI/110/2000 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 28 września 2000 r. w sprawie zasad zbywania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie 2810
995 nr VII/43/2003 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na obszarze Jeziora Głuszyńskiego leżącego na terenie gmin Topólka, Bytoń i Piotrków Kujawski 2810
996 nr V/36/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żnin na 2003 r 2811
997 nr V/37/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania Statutu Gminie Żnin 2812
998 nr V/38/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie 2828
999 nr V/39/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Biblioteki Publicznej w Żninie oraz uchwały w sprawie uchwalenia statutu Żnińskiego Domu Kultury w Żninie 2828
1000 nr V/40/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 marca 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Zespołu Oświaty w Żninie oraz uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie 2829
1001 nr VII/70/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r 2830
POROZUMIENIE
1002 nr 1 z dnia 31marca 2003 r. pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Starostą Toruńskim w sprawie utworzenia wspólnej komisji bezpieczeństwa i porządku dla miasta na prawach Powiatu Torunia oraz Powiatu Toruńskiego 2831
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]