Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 58 Bydgoszcz, 16 czerwiec 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
957 nr IV/40/03 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Miasta Ciechocinka obowiązku ustalenia tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju, ilości i asortymentu 2663
958 nr IV/26/03 Rady Gminy w Choceniu z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie określenia obwodu dla publicznych szkół podstawowych 2663
959 nr VI/61/2003 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Koronowo 2664
960 nr VI/68/2003 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie ustalenia opłat adiacenckich 2678
961 nr VIII/42/2003 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pruszcz 2678
962 nr VIII/44/2003 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu 2690
963 nr VIII/47/2003 Rady Gminy Pruszcz z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Gminy Pruszcz obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 2691
964 nr VII/75/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania, transportu i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2692
965 nr VII/77/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2003 r 2692
966 nr VII/38/2003 Rady Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Złotniki Kujawskie na lata 2003-2007 2693
967 nr VII/47/2003 Rady Gminy w Grudziądzu z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Grudziądz, obejmującej działki nr 12 i 11/1 we wsi Skarszewy 2695
968 nr 127/03 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 2701
969 nr VI/53/2003 Rady Gminy Bukowiec z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego 2701
OBWIESZCZENIE WOJEWODY
970 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło 2704
INFORMACJA
971 z dnia 27 maja 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/250-A/4/2003/IV/MJ zatwierdzającej taryfę dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła, obrót ciepłem 2705
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]