Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 56 Bydgoszcz, 12 czerwiec 2003
poz. Treść strona
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY:
939 nr 14/2003 z dnia 4 czerwca 2003 r. uchylające rozporządzenie nr 11/2003 w sprawie zwalczania wścieklizny 2571
940 nr 15/2003 z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny 2571
UCHWAŁY:
941 nr III/18/03 Rady Gminy Osie z dnia 26 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2572
942 nr V/35//03 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/18/02 z dnia 14 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2003 2572
943 nr V/36/03 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego i nadania Statutu Zakładowi Usług Komunalnych Gminy Włocławek 2573
944 nr IV/30/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Czarnowo - tereny komercyjne A 2574
945 nr IV/31/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Czarnowo - tereny komercyjne B 2582
946 nr IV/32/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Czarnowo - teren aktywizacji gospodarczej (działki nr 242/1 - 3) 2589
947 nr IV/33/2003 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zławieś Wielka na obszarze wsi Toporzysko - tereny komercyjne 2592
948 nr VI/42/2003 r. Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie określenia obwodu dla Szkoły Podstawowej w Góralach 2599
949 nr VI/43/2003 r. Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie określenia obwodu dla Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pom 2599
950 nr VI/46/2003 Rady Gminy i Miasta w Jabłonowie Pomorskim z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na rok 2003 2599
951 nr 94/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów i akcji przez Burmistrza Świecia 2600
952 nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie 2601
953 nr V/55/2003 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji i usług na terenie Gminy Zakrzewo 2602
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]