Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 54 Bydgoszcz, 06 czerwiec 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
919 nr V/57/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 2503
920 nr V/59/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia i opłaty za unieszkodliwianie odpadów komunalnych na składowisku 2503
921 nr V/66/2003 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy 2504
922 nr VI/60/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie przebiegu i zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych 2504
923 nr V/49/03 Rady Miasta w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2508
924 nr V/50/03 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w szpitalu powiatowym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie 2512
925 nr V/40/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w SP ZOZ Radziejów 2512
926 nr V/41/2003 Rady Miasta Radziejów z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radziejów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustalenia organów do tego upoważnionych 2512
927 nr V/47/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia w Szpitalu Rejonowym im. Janusza Korczaka w Szubinie dodatkowego obwodu głosowania, ustalenia jego granicy i numeru oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego 2514
928 nr VII/90/2003 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w zakładzie karnym w referendum ogólnokrajowym 2515
929 nr VI/34/2003 Rady Gminy w Obrowie z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania 2517
INFORMACJE:
930 sprawozdanie Starosty Nakielskiego z dnia 10 stycznia 2003 r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Komisji Bezpieczeństwa za rok 2002 2517
931 zarządzenie nr 33/2003 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2003 r 2518
932 zarządzenie nr 13/2003 Starosty Lipnowskiego z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w 2003 r 2518
933 ogłoszenie Starosty Nakielskiego w sprawie możliwości zgłaszania się kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nakle nad Notecią 2519
934 ogłoszenie Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie powołania Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych 2519
935 ogłoszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do 2519
936 ogłoszenie Prezydenta Bydgoszczy z dnia 22 maja 2003 r. o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Prezydencie Bydgoszczy 2519
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
937 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie ze skarg Stowarzyszenia Ekologicznego 2520
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]