Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 53 Bydgoszcz, 04 czerwiec 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
892 nr IV/26/2003 Rady Gminy w Czernikowie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r 2467
893 nr IV/28/2003 Rady Gminy Czernikowo z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Czernikowo 2467
894 nr V/27/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad zapłaty za nabycie nieruchomości i lokali w trybie bezprzetargowym 2469
895 nr VIII/45/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany stawek opłaty targowej 2469
896 nr VIII/49/2003 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2470
897 nr VI/8/60/03 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mrocza 2471
898 nr VII/46/2003 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 29 marca 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa 2481
899 nr 15/VII/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 31 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres powyżej lat trzech 2484
900 nr 16/VII/2003 Rady Miasta Włocławka z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty za usuwanie i parkowanie usuniętych pojazdów 2485
901 nr VIII/42/2003 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie 2486
INFORMACJE:
902 obwieszczenie Starosty Żnińskiego z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych Powiatu Żnińskiego 2487
903 obwieszczenie Starosty Toruńskiego nr 4/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych 2487
904 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2002 r. na trenie Grudziądza 2488
905 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Mogileńskim za rok 2002 przyjęte przez Radę Powiatu w Mogilnie w dniu 28 stycznia 2003 r 2488
906 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Świeckiego za rok 2002 2489
907 sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli za 2002 r. w Radziejowie 2491
908 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2002 r. Powiatu Bydgoskiego 2494
909 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2002 Powiatu Grudziądzkiego 2495
910 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Chełmnie z dnia 28 stycznia 2003 r 2496
911 ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Prezydencie Grudziądza 2497
912 ogłoszenie Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Golubiu-Dobrzyniu 2497
913 ogłoszenie Starosty Świeckiego z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych 2498
914 ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2498
915 ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego z dnia 18 kwietnia 2003 r. w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2498
916 ogłoszenie Starosty Sępoleńskiego z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2498
917 ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 5 maja 2003 r. w sprawie naboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2499
918 ogłoszenie Starosty Wąbrzeskiego z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2499
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]