Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 52 Bydgoszcz, 03 czerwiec 2003
poz. Treść strona
ZARZĄDZENIE WOJEWODY
864 nr 152/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim 2427
UCHWAŁY:
865 nr V/42/2003 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/210/2001 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2428
866 nr V/44/2003 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad oddawania w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin oraz zasad określania wysokości czynszu za dzierżawę 2428
867 nr V/45/2003 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Łasinie 2429
868 nr V/46/2003 Rady Miasta i Gminy Łasin z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2003 r 2429
869 nr VII/54/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 15 w Inowrocławiu w Szkołę Podstawową Integracyjną w Inowrocławiu 2430
870 nr VII/55/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Gimnazjum Integracyjnego w Inowrocławiu 2431
871 nr VII/56/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Inowrocławiu 2431
872 nr VII/57/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Inowrocławiu 2432
873 nr VII/58/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum nr 3 w Inowrocławiu 2432
874 nr VII/59/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum nr 4 w Inowrocławiu 2433
875 nr VII/60/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Inowrocławiu 2433
876 nr VII/61/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 w Inowrocławiu 2434
877 nr VII/62/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Inowrocławiu 2432
878 nr VII/63/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu 2435
879 nr VII/71/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie udzielania bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych zbywanych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych 2435
880 nr VII/72/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób środkami komunikacji miejskiej oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy 2436
881 nr V/47/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/11/02 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 r 2436
882 nr VIII/82/2003 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania Gminie Nakło nad Notecią w referendum ogólnokrajowym oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej 2437
883 nr VI/32/03 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej oraz w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia obwodów głosowania 2437
884 nr VI/61/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Żninie w referendum ogólnokrajowym w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 2438
885 nr VI/54/2003 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 2440
886 nr VI/43/03 Rady Gminy Bobrowo z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych 2440
887 nr V/67/03 Rady Miejskiej w Janowcu Wielkopolskim z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie w referendum ogólnokrajowym zarządzonym po raz pierwszy od wejścia w życie ustawy o referendum ogólnokrajowym 2441
888 nr V/54/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania 2442
889 nr VII/66/03 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany w stałych obwodach głosowania na obszarze Miasta i Gminy Łabiszyn 2442
890 nr VIII/71/2003 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Kruszwica na stałe obwody głosowania 2443
OBWIESZCZENIE
891 z dnia 29 kwietnia 2003 r. Przewodniczącego Rady Miejskiej Chełmży w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Chełmży 2444
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]