Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 51 Bydgoszcz, 29 maj 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
852 nr V/26/2002 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 94 w Mycielewie, 32/2 w Gromadnie i 211/1 w Turzynie - Gmina Kcynia 2367
853 nr IV/26/2003 Rady Gminy Lisewo z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo, w części dotyczącej fragmentu działki geodezyjnej nr 2/7 położonej na gruntach wsi Kamlarki, na cele zabudowy mieszkaniowej - jednorodzinnej z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług i handlu 2375
854 nr VI/71/2003 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy gospodarczo-usługowej w Koronowie, obejmującego działki nr 1659/2 2378
855 nr VI/76/2003 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy handlowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej w Koronowie - Tuszynach obejmującego część działki nr 163 (w obr. 23 - Tuszyny) 2384
856 nr VI/77/2003 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy handlowo-usługowej we wsi Mąkowarsko, Gmina Koronowo, obejmującego działkę nr 386/1 2388
857 nr VII/68/2003 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Władysława Łokietka, Cegielnej, Świętego Ducha, Długiej, Lipowej, Bolesława Krzywoustego, Stefana Czarnieckiego, Władysława Jagiełły, Marulewskiej w Inowrocławiu 2393
INFORMACJE:
858 z dnia 5 maja 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-820/11-A/31/2003/II/DT zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa Harpen Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 2412
859 z dnia 7 maja 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OCC/238A/9200/W/OPO/2003/IF w sprawie wygaśnięcia decyzji, którą udzielono koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu ciepłem przedsiębiorcy: Zakład Handlu i Usług 2415
860 z dnia 15 maja 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/1253-A/4/2003/V/MJ zatwierdzającej taryfę dla Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła 2415
861 z dnia 16 maja 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-820/428-A/5/2003/III/MJ zatwierdzającej taryfę dla Metron-Term sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na wytwarzanie ciepła 2420
862 z dnia 19 maja 2003 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/890D/256/W/OPO/2003/AJ w sprawie zmiany zakresu i przedmiotu działalności prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi sp. z o.o. z siedzibą w Tucholi, określonego w koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła 2423
863 z dnia 19 maja 2003 r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/993A/2579/W/OPO/2003/AJ i nr PCC/983A/2579/W/OPO/2003/AJ w sprawie zmiany Koncesjonariusza z "KAROR" spółka jawna Mirosław Szubartowski i Elżbieta Gehrke-Szubartowska z siedzibą w Bydgoszczy na KAROR Mirosław Szubartowski i Spółka – spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy, określonej w koncesjach na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła. 2423
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]