Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 5 Bydgoszcz, 31 styczeń 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
71 nr IV/16/2002 Rady Gminy w Zbicznie z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 222
72 nr III/22/02 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe 224
73 nr III/18/02 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na rok 2003 224
74 nr III/19/02 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 225
75 nr IV/34/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/22/2002 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 13 grudnia 2002 r. dotyczącej określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru oraz wynagrodzenia inkasentów tej opłaty, na rok budżetowy 2003 225
76 nr IV/16/2002 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w punktach skupu złomu metali kolorowych na terenie Miasta i Gminy obowiązku ustalania tożsamości osób dostarczających złom oraz rejestracji jego rodzaju i asortymentu 226
77 nr IV/17/2002 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie ustanowienia ograniczeń w używaniu materiałów pirotechnicznych (petard i fajerwerków) na terenie Miasta i Gminy Barcin 226
78 nr IV/18/2002 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Barcin 227
79 nr III/30/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie przyjęcia oświadczenia stron z dnia 25 października 2002 r. dotyczącego zmiany kontraktu wojewódzkiego zmienionego 227
80 nr III/32/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 736/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r 247
81 nr IV/36/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 r 248
82 nr IV/37/02 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 r 249
83 nr IV/23/02 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od posiadania psów 250
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]