Start

www.bydgoszcz.uw.gov.pl __

godło
Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Nr 49 Bydgoszcz, 23 maj 2003
poz. Treść strona
UCHWAŁY:
819 nr V/28/03 Rady Miasta i Gminy w Lubieniu Kujawskim z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2287
820 nr IV/25/03 Rady Gminy Koneck z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Koneck 2287
821 nr I/4/2003 Rady Gminy w Osielsku z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 2296
822 nr I/5/2003 Rady Gminy w Osielsku z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w związku z zamiarem zmiany granic gminy polegającej na zwiększeniu obszaru Gminy Osielsko, a tym samym na zmianie granic i zwiększeniu obszaru sołectwa Bożenkowo oraz w sprawie ograniczenia zasięgu konsultacji do mieszkańców sołectwa Bożenkowo 2297
823 nr I/7/2003 Rady Gminy w Osielsku z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku 2297
824 nr I/8/2003 Rady Gminy w Osielsku z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnej Przychodni w Osielsku 2299
825 nr I/10/2003 Rady Gminy w Osielsku z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/2000 Rady Gminy Osielsko z dnia 23 sierpnia 2000 r 2302
826 nr I/11/2003 Rady Gminy w Osielsku z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie założenia gimnazjum w Osielsku 2302
827 nr V/25/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej 2303
828 nr V/26/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 2303
829 nr V/38/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej 2303
830 nr V/39/2003 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie zmiany statutu jednostki organizacyjnej pomocy społecznej pod nazwą 2303
831 nr VII/51/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat adiacenckich 2305
832 nr VII/54/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2305
833 nr VII/55/2003 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Wąbrzeźno 2306
834 28/215/2003 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników 2310
835 nr 94/03 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie: włączenia Gimnazjum nr 6 w Toruniu do Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu oraz zmiany uchwały dotyczącej założenia Gimnazjum nr 6 2318
836 nr 98/03 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany niektórych uchwał określających granice obwodów szkół podstawowych i gimnazjów 2319
837 nr 109/03 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych prawa własności gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Toruń 2321
838 nr 110/03 Rady Miasta Torunia z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych prawa własności gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Toruń, znajdujących się w ich użytkowaniu wieczystym i udzielania bonifikat 2322
839 nr 121/03 Rady Miasta Torunia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Toruniu 2322
POBIERZ

Opublikowane: 2003-09-17
Ostatnia modyfikacja: 2003-09-17
Redaktor: Sławomir Kubicki

[wróć]